Uitgaven

11,09%
€ 13.710
x €1.000
11,09% Complete

Inkomsten

8,67%
€ 11.095
x €1.000
8,67% Complete

Saldo

61,37%
€ -2.615
x €1.000

Programma 2 | Duurzaamheid

Uitgaven

11,09%
€ 13.710
x €1.000
11,09% Complete

Inkomsten

8,67%
€ 11.095
x €1.000
8,67% Complete

Saldo

61,37%
€ -2.615
x €1.000

We werken aan een duurzamere toekomst vanuit het nu, voor de generaties die volgen. Dit doen we door intensief samen te werken met inwoners, ondernemers, kennisinstanties en bedrijven. Bewustwording, samenwerken én innovatie zijn daarbij belangrijke speerpunten voor ons.

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders

Voor het programma Duurzaamheid zijn de volgende documenten van belang:

 • Duurzaamheidsvisie
 • Uitvoeringsplan Duurzaamheid
 • Transitievisie Warmte
 • Routekaart VANG
 • Aanbevelingen RKC Afval 

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Doelstellingen Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Doelstellingen Duurzaamheid

In het kader van het programma Duurzaamheid hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • Vergroten van bewustwording;
 • Het stimuleren van inwonerparticipatie;
 • CO2-reductie;
 • Bestrijding van energiearmoede;
 • Anticiperen op klimaatverandering;
 • Coevorden is energieneutraal in 2040;
 • Creëren van een groene leefomgeving;

Activiteiten

Doelstellingen Afval

Terug naar navigatie - Doelstellingen Afval
 • Realiseren van de VANG-doelstelling (maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar);
 • Circulariteit stimuleren

Activiteiten

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Hernieuwbare elektriciteit % 2020 36,8%
Hernieuwbare elektriciteit % 2021 44,3%
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2020 152,0
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2021 150,0

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Wij hebben de volgende uitgaven en inkomsten begroot. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2024 2025 2026 2027
Lasten
Vastgoed 5.664 5.708 7.094 7.415
Groen en landschap 1.134 1.134 1.134 1.134
Afvalverwijdering en -verwerking 4.058 4.058 4.058 4.058
Duurzaamheid 792 792 579 570
Begraafplaatsen 346 427 422 419
Bestemmingsheffingen 0 0 0 0
Veiligheidsbevorderende maatregelen 1.716 1.716 1.716 1.716
Totaal Lasten 13.710 13.834 15.003 15.312
Baten
Vastgoed 1.403 1.464 1.464 1.464
Groen en landschap 54 54 54 54
Afvalverwijdering en -verwerking 557 557 557 557
Duurzaamheid 110 110 110 110
Begraafplaatsen 2 2 2 2
Bestemmingsheffingen 8.969 8.969 8.969 8.969
Veiligheidsbevorderende maatregelen 0 0 0 0
Totaal Baten 11.095 11.157 11.157 11.157
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.615 -2.678 -3.846 -4.155