Bijlagen

1. Overzicht investeringen 2024-2027

Geplande investeringen

Terug naar navigatie - Geplande investeringen
OVERZICHT VAN INVESTERINGSKREDIETEN
Bedragen x € 1.000
Omschrijving investering 2024 2025 2026 2027
Onderwijshuisvesting
CBS Paul Kruger school 1e inrichting 45
De Nieuwe Veste, nieuwbouw 20.000 14.800
Nieuwbouw scholen Sleen 197 3.095
Kindvoorzieningen Sleen 650
Scholen en kindvoorzieningen Geesbrug 117 2.231
Facilitair
Huisvesting Kasteel 1; Licht- en geluidinstallatie 315
Riolering
Riolering; vervanging pompen en gemalen 300 300 300 300
Vervanging en optimalisatie riolering 2.000 2.000 2.000 2.000
Tractie
VW Crafter 69-VDT-1 70
VW Crafter 78-VKZ-8 70
VW Crafter 77-VKZ-8 70
VW Transporter T6 V-345-BB (zuid) 70
VW-bus verlengde uitvoering VT-318-V 30
Houtversnipperaar Linddana 2014 65
Hoogwerker Manitou 180ATJ 2014 65
VW Caddy V-221-PK 35
Renault Trafic lang wiel dubbel gesloten V-305-RZ 45
Mecalac 12 MXT 210
TORO 4010 98
Maai/veegcombinatie Schouten Panda P1806 45
Fendt 211 Vario profi 140
John Deere 4066 65
VW Transporter lang wiel dubbel gesloten BVJ-46-K 48
VW Caddy Maxi 36
VW Caddy Maxi 36
VW Caddy 35
Greentec 930 WD 62
Herder klepelmaaier Votex Jumbo Flex 150 Eco 35
Volvo containerwagen + kraan + haaksysteem - 1 271
Volvo containerwagen + kraan + haaksysteem - 2 271
John Deere 6110R 180
Holder C70-1 125
Holder C70-2 125
Schliesing 495TX 65
Zuig-/veegwagen Trilo S10 65
Stratos B50-42VESN-490 opzetstrooier 49
Bermschaaf Hemos FW130 48
Coupil G4 40
Herder Eco maaier KMU130 35
VW Polo 32
Greentec 300 Forrest cutter 28
22.982 17.650 6.817 5.864
Totaal investeringen 2024 t/m 2027 53.313

2. Overzicht lopende investeringen 2023

Stand van zaken lopende investeringen

Terug naar navigatie - Stand van zaken lopende investeringen
LOPENDE INVESTERINGEN
Bedragen x € 1.000
Jaartal Realisatie Realisatie
afronding Krediet tm 2021 2022 Restant
Riolering
Riolering; optimalisering Oosterhesselen 2022 332 65 266 1
Riolering; Oosterhesselen 2022 300 - - 300
Riolering; Pompen en gemalen 2021 2022 300 138 - 162
Riolering; Centrumplan 2022 500 443 - 57
Riolering; Reconstructie Dalerpeel 2022 1.250 326 707 217
Riolering; Rioolvervanging Noord-Sleen 2022 400 301 1 98
Riolering; Nieuwe Krim 2022 30 - - 30
Riolering; Molenbelt Coevorden 2022 200 - 63 137
Riolering; Reparaties Coevorden 2022 2022 300 - - 300
Riolering; Vervanging roostergoot Sleen 2022 80 - 76 4
Riolering; Riolering Schoolstraat Dalen 2022 600 436 - 164
Totaal 4.292 1.709 1.113 1.470
RSP
RSP: stationsomgeving 2022 2.875 3.862 21 (1.008)
Infrastructurele projecten
Project N34/Klooster 2022 700 548 4 148
Project N34/Zuidelijke ontsluitingsweg 2023 380 39 354 (13)
Fietspad Hengstmeerweg 2022 130 109 10 11
Fietspad Geeserstroom 2022 380 (120) 506 (6)
Fietspaden van asfalt naar beton 2021 2022 70 - - 70
Project Achterste Erm 2022 100 - - 100
Project Mepperstraat, Meppen 2022 450 18 94 338
Totaal 2.210 594 968 648
Onderwijshuisvesting
IHP, 2020 Burg. Wessels Boer school, Dalen 2022 1.380 - 1.412 (32)
Schoonoord, voorbereidingskosten nieuwbouw 2022 160 - - 160
Opwaardering Esdalcollege 2021 379 341 38 -
Totaal 1.919 341 1.450 128
Bruggen
Vervanging brug Brugstraat 2023 570 234 - 336
Vervanging brug Klenckerweg 2022 178 - - 178
Vervanging brug Brinkstraat 2022 112 99 - 13
Vervanging brug Verl. Hoogeveensevaart 2022 111 2 - 109
Vervanging brug Ruimsloot 2022 102 - - 102
Totaal 1.073 335 - 738
Tractie
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48 2022 75 - - 75
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95 2022 95 - - 95
VW Pickup - 6-VZF-67 2022 80 - - 80
VW Crafter Gesloten 6-VVV-60 2022 55 - - 55
VW Gesloten Transporter 4-VTR-87 2022 40 - - 40
VW Transporter Pickup VJ-280-K 2022 50 - - 50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K 2022 50 - - 50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G 2022 50 - - 50
VW Transporter Pick Up met huif VJ-115-G 2022 40 - - 40
Totaal 535 - - 535
Huisvesting
Renovatie brandweerkazerne Zwinderen 2022 265 334 - (69)
Openbare ruimte
Vervanging openbare verlichting 2022 358 - 7 351
Facilitair
Bedoeking Raad- en Theaterzaal 2022 35 - - 35
Overige investeringen
Wandelknooppuntensysteem 2022 300 125 - 175
Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw 2022 1.055 781 19 255
Kwaliteitsimpuls sport, toplaag 2022 780 841 - (61)
Kwaliteitsimpuls sport, ledveldverl. 2022 598 682 - (84)
Kwaliteitsimpuls sport, toegankelijkheid 2022 474 373 2 99
Kwaliteitsimpuls sport, 2e fase 2022 1.173 1.065 - 108
Totaal overige investeringen 4.380 3.867 21 492
Totaal 17.942 11.042 3.580 3.320

3. Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen 2024

Terug naar navigatie - Overzicht reserves en voorzieningen 2024
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Naam reserve/voorziening Stand per Toevoeging Toevoeging Onttrekking Overige Stand per
1-1-2024 rente tlv exploitatie tgv exploitatie onttrekkingen 31-12-2024
Algemene reserves
Algemene reserve 27.555 - 2.000 - 29.555
Totaal algemene reserves 27.555 0 2.000 0 0 29.555
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing 110 2 - - 112
Vastgoed 3.182 48 97 - 3.327
Mobiliteit 486 7 - 460 33
Regio Specifiek Pakket (RSP) 1.097 11 - - 1.108
Plopsaland 44 - - 20 24
Kapitaallasten Hof van Coevorden 5 - - - 5
Dutch TechZone 318 5 - - 323
Reserve grondexploitatie 2.589 39 - - 2.628
Herstructureringsfonds 1.641 25 - - 1.666
Innovaties zorg 369 6 - 100 275
Accommodaties in de samenleving 650 10 - 100 560
Regiodeal 13 - - - 13
Totaal bestemmingsreserves 10.504 153 97 680 0 10.074
Totaal reserves 38.059 153 2.097 680 0 39.629
Voorzieningen
Rioleringen 1.531 - 80 - 1.611
Voorziening oud-wethouders 787 - - 51 736
Voorziening 3e ww jaar 56 - - - 56
Voorzeining spaarverlof 511 - - - 511
Herstel parkeerdek Gansehof 1.306 - - - 1.306
Risico's afgesloten grexen 1.041 - - - 1.041
Onderhoud sportcompex de Swaneburg 512 - 110 62 560
Totaal voorzieningen 5.744 0 190 113 0 5.821
Totaal Generaal 43.803 153 2.287 793 0 45.450

Overzicht reserves en voorzieningen 2025-2027

Terug naar navigatie - Overzicht reserves en voorzieningen 2025-2027
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN MEERJARIG
Bedragen x € 1.000
2025 2026 2027
Naam reserve/voorziening Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 31 december
Algemene reserve
Algemene reserve 29.555 - 2.000 - 31.555 - 2.000 309 33.246 - 2.000 309 34.937
Totaal algemene reserve 29.555 2.000 0 31.555 2.000 33.246 2.000 34.937
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing 112 2 - - 114 2 - - 115 2 - - 117
Vastgoed 3.327 50 - 61 3.316 50 - 61 3.305 49 - 61 3.292
Mobiliteit 33 0 - - 33 1 - - 34 1 - - 35
Regio Specifiek Pakket (RSP) 1.108 11 - - 1.119 11 - - 1.130 11 - - 1.141
Plopsaland 25 0 - 20 5 0 - - 5 - - - 5
Kapitaallasten Hof van Coevorden 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5
Dutch TechZone 323 5 - - 328 5 - - 333 5 - - 338
Reserve grondexploitatie 2.628 39 - - 2.667 40 - - 2.707 41 - - 2.748
Herstructureringsfonds 1.666 25 - - 1.691 25 - - 1.716 26 - - 1.742
Innovaties zorg 275 4 - - 279 4 - - 283 4 - - 288
Accommodaties in de samenleving 560 8 - 100 468 7 - 100 375 6 - 100 281
Regiodeal 13 - - - 13 0 - - 13 - - - 13
Totaal bestemmingsreserves 10.075 145 0 181 10.039 145 0 161 10.023 143 0 161 10.005
Totaal reserves 39.630 145 2.000 181 41.594 145 2.000 161 43.269 143 2.000 161 44.942
Voorzieningen
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 560 - 110 62 608 - 110 62 656 - 110 62 704
Rioleringen 1.611 - 57 - 1.668 - - 14 1.654 - - 46 1.608
Risico's afgesloten Grexen 1.041 1.041 1.041 1.041
Parkeerdek Gansehof 1.306 1.306 1.306 1.306
Oud-wethouders 736 - - 51 685 - - 51 635 - - 51 584
Spaarverlof 511 511 511 511
3e ww-jaar 56 - - - 56 - - - 56 - - - 56
Totaal voorzieningen 5.821 0 167 113 0 5.875 0 110 127 0 5.859 0 110 159 5.810
Totaal Generaal 45.451 145 2.167 294 47.469 145 2.110 288 49.128 143 2.110 320 50.752

4. Taakvelden conform BBV

Overzicht taakvelden baten 2024-2027

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden baten 2024-2027
Bedragen x €1.000
Baten 2024 2025 2026 2027
0-1 Bestuur
5. Fundering voor de toekomst 117 117 117 117
0-10 Mutaties reserves
1. Bouwen voor de samenleving 480 20 0 0
2. Duurzaamheid 0 61 61 61
3. Samen 262 162 162 162
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
Totaal 0-10 Mutaties reserves 742 243 223 223
0-2 Burgerzaken
5. Fundering voor de toekomst 544 534 604 659
0-4 Overhead
5. Fundering voor de toekomst 32 32 32 32
0-5 Treasury
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 1.428 2.042 1.903 1.955
0-61 OZB woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 6.585 6.585 6.585 6.585
0-62 OZB niet-woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 3.199 3.199 3.199 3.199
0-64 Belastingen overig
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 55 55 55 55
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 82.502 81.452 74.741 74.913
0-8 Overige baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
1-1 Crisisbeheersing en brandweer
3. Samen 38 38 38 38
1-2 Openbare orde en veiligheid
1. Bouwen voor de samenleving 15 15 15 15
3. Samen 10 10 10 10
Totaal 1-2 Openbare orde en veiligheid 25 25 25 25
2-1 Verkeer en vervoer
1. Bouwen voor de samenleving 68 68 68 68
5. Fundering voor de toekomst 31 31 31 31
Totaal 2-1 Verkeer en vervoer 99 99 99 99
3-1 Economische ontwikkeling
1. Bouwen voor de samenleving 0 0 0 0
5. Fundering voor de toekomst 0 0 0 0
Totaal 3-1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1. Bouwen voor de samenleving 268 268 268 268
3-4 Economische promotie
1. Bouwen voor de samenleving 9 9 9 9
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 1.996 2.066 2.066 2.066
Totaal 3-4 Economische promotie 2.006 2.076 2.076 2.076
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
3. Samen 1.186 1.186 1.186 1.186
5-1 Sportbeleid en activering
3. Samen 0 0 0 0
5-3 Cultuur
3. Samen 0 0 0 0
5-6 Media
3. Samen 104 4 4 4
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2. Duurzaamheid 54 54 54 54
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Duurzaamheid 8 8 8 8
3. Samen 0 0 0 0
Totaal 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 8 8 8 8
6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
3. Samen 0 0 0 0
6-3 Inkomensregelingen
3. Samen 11.659 11.659 11.659 11.659
6-4 WSW en beschut werk
3. Samen 0 0 0 0
6-5 Arbeidsparticipatie
3. Samen 0 0 0 0
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)
3. Samen 6 6 6 6
6-71A Hulp bij het huishouden (WMO)
3. Samen 0 0 0 0
6-71B Begeleiding (WMO)
3. Samen 290 290 290 290
7-1 Volksgezondheid
3. Samen 60 60 0 0
7-2 Riolering
1. Bouwen voor de samenleving 74 71 72 104
2. Duurzaamheid 3.779 3.779 3.779 3.779
Totaal 7-2 Riolering 3.854 3.851 3.851 3.883
7-3 Afval
2. Duurzaamheid 5.277 5.277 5.277 5.277
5. Fundering voor de toekomst 0 0 0 0
Totaal 7-3 Afval 5.277 5.277 5.277 5.277
7-4 Milieubeheer
2. Duurzaamheid 110 110 110 110
7-5 Begraafplaatsen en crematoria
2. Duurzaamheid 473 473 473 473
8-1 Ruimte en leefomgeving
1. Bouwen voor de samenleving 204 204 204 204
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
1. Bouwen voor de samenleving 4.404 2.108 2.391 1.920
8-3 Wonen en bouwen
1. Bouwen voor de samenleving 1.206 1.200 1.502 1.502
2. Duurzaamheid 1.396 1.396 1.396 1.396
4. Eigenheid dorpen en wijken 4 4 4 4
Totaal 8-3 Wonen en bouwen 2.606 2.599 2.901 2.901

Overzicht taakvelden lasten 2024-2027

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden lasten 2024-2027
Bedragen x €1.000
Lasten 2024 2025 2026 2027
0-1 Bestuur
1. Bouwen voor de samenleving -45 -45 -45 -45
5. Fundering voor de toekomst -2.579 -2.453 -2.376 -2.327
Totaal 0-1 Bestuur -2.624 -2.497 -2.421 -2.372
0-10 Mutaties reserves
1. Bouwen voor de samenleving 0 0 0 0
2. Duurzaamheid -207 -110 -110 -110
3. Samen 0 0 0 0
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -2.067 -2.074 -2.075 -2.075
Totaal 0-10 Mutaties reserves -2.273 -2.184 -2.185 -2.185
0-2 Burgerzaken
5. Fundering voor de toekomst -2.176 -2.123 -2.093 -2.118
0-4 Overhead
2. Duurzaamheid -390 -390 -390 -390
5. Fundering voor de toekomst -14.773 -14.572 -14.466 -14.467
Totaal 0-4 Overhead -15.163 -14.962 -14.856 -14.856
0-5 Treasury
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -775 -1.382 -1.242 -1.294
0-62 OZB niet-woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -76 -76 -76 -76
0-64 Belastingen overig
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -154 -154 -154 -154
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
0-8 Overige baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -482 -484 -282 -274
1-1 Crisisbeheersing en brandweer
3. Samen -2.571 -2.520 -2.520 -2.520
1-2 Openbare orde en veiligheid
1. Bouwen voor de samenleving 0 0 0 0
3. Samen -398 -398 -398 -398
5. Fundering voor de toekomst -15 -15 -15 -15
Totaal 1-2 Openbare orde en veiligheid -412 -412 -412 -412
2-1 Verkeer en vervoer
1. Bouwen voor de samenleving -4.692 -4.229 -4.221 -4.213
5. Fundering voor de toekomst -1.685 -1.675 -1.662 -1.684
Totaal 2-1 Verkeer en vervoer -6.376 -5.904 -5.883 -5.898
2-4 Economische havens en waterwegen
1. Bouwen voor de samenleving -2 -2 -2 -2
3-1 Economische ontwikkeling
1. Bouwen voor de samenleving -161 -161 -160 -159
4. Eigenheid dorpen en wijken -96 0 0 0
5. Fundering voor de toekomst -2.396 -2.396 -2.344 -2.345
Totaal 3-1 Economische ontwikkeling -2.653 -2.556 -2.503 -2.504
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1. Bouwen voor de samenleving -240 -240 -240 -240
3-4 Economische promotie
1. Bouwen voor de samenleving -260 -269 -259 -269
4-1 Openbaar basisonderwijs
3. Samen -17 -17 -17 -17
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2. Duurzaamheid -16 -16 -16 -16
3. Samen -2.358 -2.338 -2.338 -2.338
Totaal 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.374 -2.354 -2.354 -2.354
5-1 Sportbeleid en activering
3. Samen -1.591 -1.682 -1.678 -1.675
5-3 Cultuur
3. Samen -82 -82 -82 -82
5-4 Musea
3. Samen -239 -239 -239 -239
5-6 Media
3. Samen -911 -811 -811 -811
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1. Bouwen voor de samenleving -292 -208 -212 -216
2. Duurzaamheid -1.134 -1.134 -1.134 -1.134
5. Fundering voor de toekomst -3.000 -3.002 -3.008 -3.005
Totaal 5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -4.427 -4.345 -4.354 -4.355
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Duurzaamheid -28 -28 -28 -28
3. Samen -3.333 -3.333 -3.333 -3.333
Totaal 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -3.361 -3.361 -3.361 -3.361
6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
3. Samen -1.117 -1.117 -1.116 -1.116
5. Fundering voor de toekomst -3.849 -3.601 -3.620 -3.614
Totaal 6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -4.966 -4.718 -4.735 -4.729
6-3 Inkomensregelingen
3. Samen -15.359 -14.953 -14.953 -14.953
6-4 WSW en beschut werk
3. Samen -4.174 -3.986 -3.852 -3.719
5. Fundering voor de toekomst -2.049 -2.046 -2.048 -2.050
Totaal 6-4 WSW en beschut werk -6.223 -6.031 -5.900 -5.769
6-5 Arbeidsparticipatie
3. Samen -2.074 -2.066 -2.066 -2.046
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)
3. Samen -2.024 -2.024 -2.023 -2.025
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+
3. Samen 0 0 0 0
6-71A Hulp bij het huishouden (WMO)
3. Samen -5.061 -4.920 -4.916 -4.916
6-71B Begeleiding (WMO)
3. Samen -1.956 -1.953 -1.958 -1.958
6-71C Dagbesteding (WMO)
3. Samen -919 -919 -919 -919
6-72A Jeugdhulp begeleiding
3. Samen -2.166 -1.114 -1.114 -1.014
6-72B Jeugdhulp behandeling
3. Samen -136 -136 -136 -136
6-72C Jeugdhulp dagbesteding
3. Samen -178 -178 -178 -178
6-72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
3. Samen -450 -450 -450 -450
6-73A Pleegzorg
3. Samen -580 -580 -580 -580
6-73B Gezinsgericht
3. Samen -2.800 -2.800 -2.800 -2.800
6-73C Jeugdhulp met verblijf overig
3. Samen -20 -20 -20 -20
6-74A Jeughulp behandeling GGZ zonder verblij
3. Samen -1.400 -1.400 -1.400 -1.400
6-74B Jeugdhulp crisisLTAGGZ-verblijf
3. Samen -880 -880 -880 -880
6-74C Gesloten plaatsing
3. Samen -135 -135 -135 -135
6-81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
3. Samen -232 -232 -232 -232
6-82 Geëscaleerde zorg 18-
3. Samen 0 0 0 0
6-82A Jeudbescherming
3. Samen -700 -700 -700 -700
6-82B Jeugdreclassering
3. Samen -80 -80 -80 -80
7-1 Volksgezondheid
3. Samen -819 -850 -819 -819
7-2 Riolering
1. Bouwen voor de samenleving -2.645 -2.645 -2.646 -2.678
7-3 Afval
2. Duurzaamheid -4.058 -4.058 -4.058 -4.058
5. Fundering voor de toekomst -1.895 -1.886 -1.884 -1.887
Totaal 7-3 Afval -5.953 -5.944 -5.942 -5.945
7-4 Milieubeheer
2. Duurzaamheid -2.492 -2.492 -2.280 -2.270
7-5 Begraafplaatsen en crematoria
2. Duurzaamheid -346 -427 -422 -419
8-1 Ruimte en leefomgeving
1. Bouwen voor de samenleving -270 -270 -265 -279
5. Fundering voor de toekomst -2.397 -2.394 -2.399 -2.394
Totaal 8-1 Ruimte en leefomgeving -2.667 -2.664 -2.664 -2.673
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
1. Bouwen voor de samenleving -4.404 -2.108 -2.391 -1.920
8-3 Wonen en bouwen
1. Bouwen voor de samenleving -1.081 -1.072 -1.040 -1.030
2. Duurzaamheid -5.040 -5.180 -6.566 -6.887
4. Eigenheid dorpen en wijken -648 -648 -637 -637
Totaal 8-3 Wonen en bouwen -6.770 -6.900 -8.244 -8.555

5. Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten

Structurele baten en lasten zijn in elk geval die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Indien de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten is er sprake van ‘materieel’ begrotingsevenwicht. 

Voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal een aantal jaren voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om ‘eenmalige zaken’. Een begroting of jaarrekening zal ieder jaar een bedrag van dergelijke eenmalige zaken bevatten. 

Hieronder zijn de bedragen genoemd die wij voor 2024-2027 als incidentele bate of last hebben opgenomen.

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Bedragen x € 1.000
2024 2025 2026 2027
Programma en omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Bouwen voor de samenleving
Vitale vakantieparken 87
Projecten Mobiliteit 460
Onttrekking aan bestemmingsreserve Mobiliteit 460
Economische visie projectenbudget 92
Storting in voorziening riolering 80 57
Onttrekking aan voorziening riolering 14 46
Duurzaamheid
Bestemmingsreserve Vastgoed, onttrekking reserve 61 61 61
Bestemmingsreserve Vastgoed, toevoeging reserve 206 110 110 110
Samen
Bibliotheken, te verstrekken subsidie 102
Bibliotheken, ontvangst subsidie van Provincie 102
Subsidies voor accommodaties in de samenleving 100 100 100 100
Onttrekking bestemmingsreserve Accommodaties in de samenleving 100 100 100 100
Onderzoek Doe mee pas 45
Intergenerationele armoede (ambitie 6-2021) 138
Onttrekking uit reserve innovatie zorg 138
Waterputten voor de brandweer (t/m 2024) 47
Inzet t.b.v. project Drenthe samen gezond 60 60
Ontvangst ZonMw middelen Drenthe samen gezond 60 60
Eigenheid dorpen en wijken
n.v.t.
Fundering voor de toekomst
n.v.t.
Financiering en dekkingsmiddelen
n.v.t.
Totaal incidentele baten en lasten 1.417 860 327 221 210 175 210 207
Saldo lasten min baten 557 106 35 3

6. Begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

Terug naar navigatie - Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

In deze bijlage zijn de begrotingssubsidies als bedoeld in artikel 4:23 lid 3 onder c Awb opgenomen. Dit zijn subsidies voor, voornamelijk, grotere instellingen die naar verwachting als enige in aanmerking komen voor de subsidie.
In die gevallen is het niet opportuun om een aparte subsidieregeling op te stellen. De wet stelt in dat geval als eis dat de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld op de begroting worden vermeld.

BEGROTINGSSUBSIDIES
Naam organisatie Subsidie
Icare Jeugdgezondheidszorg 564.200
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden 2.400.000
Voorveld Jeugd (penvoerder MWC) 200.000
Inloopvoorziening GGZ Cosis 103.900
Stichting Humanitas (afdeling Coevorden) 18.000
Stichting Voedselbank Zuid-Oost Drenthe 7.000
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid 7.000
Stichting Invulbrigade 10.000
Stichting Nei Noaberschap 2.000
Stichting Inwoners aan zet 28.100
Vluchtelingenwerk Noord Nederland 15.000
Stichting Biblionet Drenthe 780.500
Stichting Biblionet Drenthe (Taalpunt) 70.700
Stichting Toeristisch-Recreatief Coevorden 172.500
Stichting Geopark De Hondsrug 28.300
Stichting Dalen Promotie inzake Fiets4Daagse 6.000
Stichting Streekomroep ZO34! 26.000
Stichting Cultuurpodium Coevorden 255.000
Stichting Stedelijk Museum Coevorden 360.000
Stichting Ondernemend Coevorden 2.000
Plaatselijk belang Oosterhesselen ten behoeve van Hertenkamp 3.000
Samenwerkingsverband Zuid-Oost Drente inzake taalcoordinator 10.000
Samenwerkingsverband Zuid-Oost Drenthe inzake zomerschool 3.000
Onderwijsstichting Arcade inzake schakelonderwijs 36.400
Natuur en Milieu Federatie Drenthe inzake scholennetwerk 15.000
Stichting Fonds Slachtofferhulp 12.000
Innovatie Veenkoloniën 5.000
Stichting Nei Naoberschap Dalen 4.000
Sport Drenthe: Sportgala Drenthe 2.000
Sport Drenthe: Drenthe beweegt 6.000
Repair Café Dalen 750
Repair Café Oosterhesselen, Gees, Zwinderen 750
CMO-Stamm: Drenthe Gezond 6.000
De Nieuwe Veste - Dag van de techniek 3.000

7. Verbonden partijen

Kaderstellende informatie verbonden partijen

Terug naar navigatie - Kaderstellende informatie verbonden partijen
Verbonden partij Wijze van deelneming Betrokkenen Bestuurlijk belang/bevoegdheid
1. Gemeenschappelijke regelingen
Recreatieschap Drenthe De deelnemers wijzen elk één lid en één De twaalf gemeenten in Drenthe en de De portefeuillehouder vertegenwoordigt
en één plaatsvervangend lid aan voor het Friese gemeente Ooststellingwerf. onze gemeente in het AB.
algemeen bestuur.
EMCO-groep De gemeenteraden van de deelnemers De gemeenten Emmen, Coevorden en De gemeenteraad heeft twee leden van het
benoemen de leden van het bestuur de Borger-Odoorn. college aangewezen als vertegenwoordiger
gemeente Emmen 4 leden; de gemeente in het AB.
Coevorden 2 leden; de gemeente
Borger - Odoorn 2 leden.
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Het college van burgemeester en wethouders De twaalf gemeenten in Drenthe. De portefeuillehouder in het college is
Drenthe (GGD) wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan aangewezen als vertegenwoordiger in het AB.
voor het algemeen bestuur.
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe De colleges van burgemeester en wethouders De provincie Drenthe en de twaalf gemeenten De portefeuillehouder in het college
(RUD) van de deelnemende gemeenten wijzen ieder in Drenthe. vertegenwoordigt het college in het
één lid van het algemeen bestuur aan. Zij algemeen bestuur.
wijzen tevens in ieder geval één vervangend
lid van het algemeen bestuur aan.
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) Het algemeen bestuur bestaat uit de De twaalf gemeenten in Drenthe. De burgemeester is lid van het algemeen
burgemeesters van de aan deze regeling bestuur en heeft één stem.
deelnemende gemeenten.
Euregio Enschede/Gronau Elke deelnemer wijst vertegenwoordigers 129 Nederlandse en Duitse gemeenten, De gemeenteraad heeft de burgemeester,
aan voor het algemeen bestuur. Het aantal is steden en (Land-)Kreise uit de deelgebieden een wethouder en een raadslid aangewezen
afhankelijk van de betaalde lidmaatschaps- Vechtdal, regio Twente, regio Achterhoek, als gemeentelijk vertegenwoordiger in het
bijdragen die gebaseerd zijn op de inwoners- de Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland algemeen bestuur.
aantallen. Wij hebben 3 vertegenwoordigers en Osnabrück, de steden Osnabrück en
in het algemeen bestuur. Münster en de Kreise in het Münsterland.
Eems Dollard Regio (EDR) Elke deelnemer wijst twee vertegen- Duitse en Nederlandse gemeenten, WGR- De gemeenteraad heeft de burgemeester
woordigers aan in de EDR-raad. regio's, Kamers vanKoophandel en overige en de portefeuillehouder financiën
publiekrechtelijke lichamen die de regeling aangewezen als lid van de EDR-raad.
hebben ondertekend.
Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Het bestuur bestaat uit een afvaardiging van De colleges van de gemeenten in Groningen De regio Zuidoost-Drenthe bestaat uit de
Vervoer Groningen en Drenthe de collegeleden van de deelnemers: en Drenthe en het dagelijks bestuur van het gemeenten Borger-Odoorn; Coevorden;
1 vertegenwoordiger per deelnemer per OV-bureau Groningen Drenthe. Emmen. Deze regio levert één vertegen-
regio en een vertegenwoordiger van het woordiger voor het bestuur.
OV-bureau.
2. Vennootschappen en coöperaties
GVZ Europark Coevorden-Emlichheim Aandeelhouder. Het betreft een GmbH naar De Samtgemeinde Emlichheim, de gemeente Drie leden van het college maken deel uit
GmbH Duits recht, waarvan de gemeente Coevorden, het district Grafschaft Bentheim, van de Aufsichtsrat respectievelijk de
medeaandeelhouder is. het land Niedersachsen en de Noordelijke de Gesellschafterversammlung.
Ontwikkelings-maatschappij.
N.V. Area reiniging Aandeelhouder. De gemeenten Coevorden, Emmen en Wij hebben een vertegenwoordiger in de
Hoogeveen. algemene vergadering van aandeelhouders
(AVA) met paritair stemrecht. Daarnaast
treden wij op als opdrachtgever. Binnen het
college is een functionele scheiding
aangebracht tussen de rol van aandeelhouder
en die van opdrachtgever. De burgemeester
vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Waterbedrijf Drenthe Aandeelhouder. De provincie Drenthe en de gemeenten in de De portefeuillehouder financiën.
Provincie Drenthe zijn aandeelhouder. vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Rendo holding Aandeelhouder. Daarnaast hebben wij met de Diverse gemeenten in Drenthe en Overijssel. De burgemeester vertegenwoordigt onze
groep kleine aandeelhouders tezamen het gemeente in de AVA.
recht een voordracht te doen tot benoeming
van één lid in de Raad van Commissarissen
van de N.V. Rendo Holding.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Aandeelhouder. Het rijk, de provincies en nagenoeg alle De burgemeester vertegenwoordigt onze
(BNG) Nederlandse gemeenten. gemeente in de AVA.
Glasvezel Zuidenveld B.V. Aandeelhouder. Stichting Glasvezel Zuidenveld en N.V. RENDO De portefeuillehouder financiën
Holding. vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
Deelnemingen verkoop aandelen Essent
Enexis Holding N.V. Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
gemeente in de AVA.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
B.V.(50% belang EPZ) gemeente in de AVA.
CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
Staat Vennootschap B.V.) gemeente in de AVA.
3. Overige verbonden partijen
Regionaal Overslag Centrum (ROC) Een van de partijen bij een De gemeente Coevorden en de raden van Een lid van het college en een ambtelijke
samenwerkingsovereenkomst. bestuur van de partners in de projectcoördinator vertegenwoordigen de
Aannemerscombinatie CROCC. de gemeente in de stuurgroep ROC.