Programma 6 | Financiën en dekkingsmiddelen

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
WOZ-waarde woningen* 2021 € 224.000
Woonlasten éénpersoonshuishouden 2022 € 954
Woonlasten meerpersoonshuishouden 2022 € 1.004
*voor belastingjaar 2022 geldt peildatum 01-01-2021

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Rijlabels 2023 2024 2025 2026
Lasten 3.050 6.064 7.847 7.444
Algemene baten en lasten 2.496 4.368 6.132 5.915
Financiering en dividend 329 1.472 1.490 1.304
Heffing gemeentelijke belastingen 106 106 106 106
Inning gemeentelijke belastingen 118 118 118 118
Baten -89.070 -90.982 -90.340 -85.330
Algemene baten en lasten -177 0 0 0
Algemene uitkering gemeentefonds -76.515 -77.461 -76.731 -71.906
Financiering en dividend -915 -2.058 -2.076 -1.890
Heffing gemeentelijke belastingen -11.408 -11.408 -11.478 -11.478
Inning gemeentelijke belastingen -55 -55 -55 -55
Eindtotaal -86.021 -84.918 -82.494 -77.886