Programma 4 | Eigenheid dorpen en wijken

We pakken zaken op vanuit het perspectief van onze dorpen, wijken en het prachtige buitengebied dat deze met elkaar verbindt. We blijven ontwikkelen en investeren in de competenties en het gedrag van onze medewerkers en in ons instrumentarium, om een betrouwbare en benaderbare eerste overheid voor onze inwoners en maatschappelijke partners te zijn.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Doelstellingen Gebiedsgericht werken

Terug naar navigatie - Doelstellingen Gebiedsgericht werken

In het kader van het programma Eigenheid dorpen en wijken hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Werken aan een inhoudelijke kwaliteitsverbetering van het beleid en uitvoering geven aan het gebiedsgericht werken;
  • Toegeruste medewerkers op samenwerken met inwoners, partners en collega';
  • Verbeteren van de woonkwaliteit en leefbaarheid  in dorpen/wijken.

Activiteiten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Rijlabels 2023 2024 2025 2026
Lasten 740 739 647 636
Economische structuurversterking 92 92 0 0
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 610 610 610 610
Wonen en leefomgeving 37 37 37 26
Baten -4 -4 -4 -4
Wonen en leefomgeving -4 -4 -4 -4
Eindtotaal 736 735 643 632