Programma 5 | Fundering voor de toekomst

We willen een flexibele en wendbare organisatie waar mensen, systemen en processen doelmatig en elkaar versterkend zijn georganiseerd. Coevorden is een financieel gezonde gemeente, dat willen we inzetten en borgen voor onze inwoners, nu en in de toekomst!

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Doelstellingen Toekomstbestendige organisatie

Terug naar navigatie - Doelstellingen Toekomstbestendige organisatie
  • Informatie (en processen) duurzaam en veilig inrichten ten behoeve van governance en  datagedreven werken;
  • Onze (online) dienstverlening en processen zijn ingericht van vraag tot oplossing;
  • Personeel is toegerust vitaal en duurzaam inzetbaar, passend bij de vraagstukken die voorbij komen;
  • De organisatie blijft een aantrekkelijke werkgever in een uitdagende arbeidsmarkt.

Activiteiten

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Formatie Fte per 1.000 inwoners 2022 7,85
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2022 7,81
Apparaatskosten Kosten per inwoner 2022 € 669
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom
+ totale kosten inhuur externen 2022 3,45%
Overhead % van totale lasten 2022 10,69%

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Rijlabels 2023 2024 2025 2026
Lasten 34.291 33.418 33.193 33.170
Bedrijfsvoering 31.725 30.852 30.597 30.574
Bestuurlijke samenwerking 271 271 271 271
Burgemeester en wethouders 1.218 1.218 1.218 1.218
Burgerzaken 310 310 340 340
Gemeenteraad en commissies 768 768 768 768
Baten -594 -579 -624 -624
Bedrijfsvoering -63 -63 -63 -63
Burgemeester en wethouders -117 -117 -117 -117
Burgerzaken -414 -399 -444 -444
Eindtotaal 33.697 32.839 32.569 32.546