Programma 2 | Duurzaamheid

We werken aan een duurzamere toekomst vanuit het nu, voor de generaties die volgen. Dit doen we door intensief samen te werken met inwoners, ondernemers, kennisinstanties en bedrijven. Bewustwording, samenwerken én innovatie zijn daarbij belangrijke speerpunten voor ons.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Doelstellingen Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Doelstellingen Duurzaamheid

In het kader van het programma Duurzaamheid hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Vergroten van bewustwording;
  • Het stimuleren van inwonerparticipatie;
  • CO2-reductie;
  • Bestrijding van energiearmoede;
  • Anticiperen op klimaatverandering;
  • Coevorden is energieneutraal in 2040;
  • Creëren van een groene leefomgeving;

Activiteiten

Doelstellingen Afval

Terug naar navigatie - Doelstellingen Afval
  • Realiseren van de VANG-doelstelling (maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar);
  • Circulariteit stimuleren

Activiteiten

Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente?"
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Hernieuwbare elektriciteit % 2019 24,0%
Hernieuwbare elektriciteit % 2020 36,8%
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2019 173,0
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2020 152,0

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Rijlabels 2023 2024 2025 2026
Lasten 13.004 12.342 12.328 13.642
Afvalverwijdering en -verwerking 4.005 4.005 4.005 4.005
Begraafplaatsen 299 296 295 291
Duurzaamheid 572 572 572 367
Groen en landschap 1.061 1.061 1.061 1.061
Vastgoed 5.840 5.181 5.167 6.691
Veiligheidsbevorderende maatregelen 1.228 1.228 1.228 1.228
Baten -10.909 -10.785 -10.846 -10.846
Afvalverwijdering en -verwerking -679 -679 -679 -679
Begraafplaatsen -2 -2 -2 -2
Bestemmingsheffingen -8.627 -8.627 -8.627 -8.627
Duurzaamheid -70 -70 -70 -70
Groen en landschap -54 -54 -54 -54
Vastgoed -1.477 -1.353 -1.415 -1.415
Eindtotaal 2.096 1.557 1.481 2.795