Bijlagen

1. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
Objectnr. Omschrijving Rente Kapitaal- Vermeerderingen Verminderingen Subsidies Kapitaal- Duur Afschr./ (extra) (extra) Boek- Boek- Rente- Kapitaal-
uitgaven uitgaven aflossing afschrijving aflossing waarde waarde lasten lasten
1-1-2018 2018 2018 2018 31-12-2018 per 1-1-2018 2018 2018 1-1-2018 31-12-2018 2018 2018
1110025 Obs De Woert, grondkosten 45.378 0 0 0 45.378 999 4.333 0 0 41.045 41.045 1.231 1.231
1110065 IJsbaan Dalerpeel 9.999 0 0 0 9.999 999 3.245 0 0 6.753 6.753 203 203
1110073 Bosje Bergakkers Oosterhesselen 14.683 0 0 0 14.683 999 6.111 0 0 8.572 8.572 257 257
1110074 Grond nabij Hoofstraat 26 Zweeloo 12.506 0 0 0 12.506 999 0 0 0 12.506 12.506 375 375
1110075 Grond restant golfbaan Aalden M 354 63.143 0 0 0 63.143 999 0 0 0 63.143 63.143 1.894 1.894
1110076 Gronden fietspad vm gemeente Zweeloo 13.613 0 0 0 13.613 999 0 0 0 13.613 13.613 408 408
1110077 Grond dierenkampje Zweeloo G 3222 3.597 0 0 0 3.597 999 2.944 0 0 653 653 20 20
1110078 Bos Karsdennen Meppen M 664 17.259 0 0 0 17.259 999 10.966 0 0 6.292 6.292 189 189
1110096 Ww-locatie Suzanne Groeneweglaan 31.794 0 0 0 31.794 999 0 0 0 31.794 31.794 954 954
1110098 Plopsaland, grond 1.711.788 0 0 0 1.711.788 999 1.090.000 0 0 621.788 621.788 18.654 18.654
1110104 Velden sportpark Klinkenvlier 36.322 0 0 0 36.322 20 5.448 1.816 0 30.874 29.058 926 2.742
1110116 Havenkade ROC; grond 1.030.000 0 0 0 1.030.000 999 0 0 0 1.030.000 1.030.000 30.900 30.900
1110117 Openbare ruimte vm Centrumplan 232.000 0 0 0 232.000 999 0 0 0 232.000 232.000 6.960 6.960
1110119 Gronden buiten plan,B.014,B.400,B.800,B.801 5.825.954 0 52.860 0 5.773.094 999 2.999.370 0 0 2.826.584 2.773.724 0 0
1110024 Obs De Piramide, grondkosten 29.388 0 0 0 29.388 999 0 0 0 29.388 29.388 882 882
1110028 Bbs St Willibrordus, grondkosten 62.871 0 0 0 62.871 999 0 0 0 62.871 62.871 1.886 1.886
1110101 Obs Parkschool, grondkosten nieuwbouw 1.401.748 0 0 0 1.401.748 999 0 0 0 1.401.748 1.401.748 42.052 42.052
1110102 Huisvesting Kasteel 1; grondkosten 577.700 0 0 0 577.700 999 0 0 0 577.700 577.700 17.331 17.331
1110037 Bbs De Fontein, grond 4e lokaal 1e deel 9.019 0 0 0 9.019 999 0 0 0 9.019 9.019 271 271
1110038 Bbs De Fontein, grond 4e lokaal 2e deel 5.012 0 0 0 5.012 999 0 0 0 5.012 5.012 150 150
1110039 Bbs De Fontein, grond voorm bls 16.494 0 0 0 16.494 999 0 0 0 16.494 16.494 495 495
1110040 Bbs De Fontein, grond voorm bks 7.518 0 0 0 7.518 999 0 0 0 7.518 7.518 226 226
1110041 Bbs De Fontein, grondkosten 100.632 0 0 0 100.632 999 55.410 0 0 45.222 45.222 1.357 1.357
1110066 Sportvelden Dalerveen 27.576 0 0 0 27.576 999 8.998 0 0 18.578 18.578 557 557
1110118 Manege Sleen, Zetelveenweg 1a, grond 100.000 0 0 0 100.000 999 0 0 0 100.000 100.000 3.000 3.000
1110014 Brandweerkazerne Coevorden grondwaarde 42.000 0 0 0 42.000 999 0 0 0 42.000 42.000 1.260 1.260
1110036 Bbs W Alexanderschool, grondkosten 10.450 0 0 0 10.450 999 2.918 0 0 7.531 7.531 226 226
1110050 Sportpark De Pampert, aankoop grond 2002 286.873 0 0 0 286.873 999 0 0 0 286.873 286.873 8.606 8.606
1110121 Aalden, Aelder Hooghe 2, grond 2.904 0 2.904 0 2.904 999 0 0 0 2.904 0 87 2.991
1110123 Coevorden, De Pampert 2, grond 45.825 0 0 0 45.825 999 0 0 0 45.825 45.825 1.375 1.375
1110020 Obs Van Royensschool, grondkosten 13.743 0 0 0 13.743 999 0 0 0 13.743 13.743 412 412
1110027 Obs De Krosbulten, grondkosten 2.629 0 454 0 2.629 999 2.175 0 0 454 0 14 467
1110043 Bbs De Slagkrooie, grondkosten 14.089 0 0 0 14.089 999 0 0 0 14.089 14.089 423 423
1110044 Bbs De Slagkrooie, grondkosten 16.330 0 0 0 16.330 999 8.111 0 0 8.219 8.219 247 247
1110081 Woning Thyakkerstraat 22, grondkosten 1.008 0 0 0 1.008 999 262 0 0 746 746 22 22
1110152 Grond vm peuterzaal/kinderopvang Oosterhesselen 65.000 0 0 0 65.000 999 0 0 0 65.000 65.000 1.950 1.950
1110099 Brandweerkazerne Schoonoord grond 46.750 0 0 0 46.750 999 0 0 0 46.750 46.750 1.403 1.403
1110064 Sportpark Dalerpeel, 2e sportveld 27.318 0 0 0 27.318 999 0 0 0 27.318 27.318 820 820
1110060 Sportpark Dalen, gronden 125.201 0 0 0 125.201 999 0 0 0 125.201 125.201 3.756 3.756
1110061 Sportpark Dalen, gronden 35.596 0 0 0 35.596 999 10.673 0 0 24.923 24.923 748 748
1110079 Grond Geesbrug nabij begraafplaats 2.966 0 0 0 2.966 999 559 0 0 2.407 2.407 72 72
1110029 Bbs St Theresiaschool, grondkosten 126.378 0 0 0 126.378 999 0 0 0 126.378 126.378 3.791 3.791
1110013 Brandweerkazerne Zweeloo grond 21.332 0 0 0 21.332 999 0 0 0 21.332 21.332 640 640
1110018 Obs Buitenvree, grondkosten 95.861 0 0 0 95.861 999 0 0 0 95.861 95.861 2.876 2.876
1110022 Obs De Akker, grondkosten 41.961 0 0 0 41.961 999 0 0 0 41.961 41.961 1.259 1.259
1110033 Bbs M vd Thijnenschool, grondkosten 94.273 0 0 0 94.273 999 0 0 0 94.273 94.273 2.828 2.828
1110012 Werkplaats Zweeloo, grondkosten 432.000 0 0 0 432.000 999 0 0 0 432.000 432.000 12.960 12.960
1110035 Bbs Dr Picardtschool, grondkosten 123.201 0 0 0 123.201 999 0 0 0 123.201 123.201 3.696 3.696
1110015 Obs Wilhelminaschool, grondkosten Ukkeloo 204.655 0 0 0 204.655 999 0 0 0 204.655 204.655 6.140 6.140
1110034 Bbs Paul Krugerschool, grondkosten 106.525 0 0 0 106.525 999 0 0 0 106.525 106.525 3.196 3.196
1120022 Woonwagen Pastoor Wesselstr. HWW nr. 2 3,000 32.466 0 0 0 32.466 25 30.114 2.352 0 2.352 0 71 2.422
1120051 Aanschaf woonwagen PWS 10 35.000 0 0 0 35.000 25 4.200 1.400 0 30.800 29.400 924 2.324
1130009 Sportpark Sleen, bestuurskamer 3,000 37.097 0 0 0 37.097 40 20.735 1.611 0 16.362 14.751 491 2.101
1130012 Sportpark Schoonoord, kleedgebouw SDO 3,000 148.656 0 0 0 148.656 35 44.863 3.863 0 103.793 99.930 3.114 6.977
1130335 Gemeentelijke noodlokalen 32.800 0 0 0 32.800 20 14.760 1.640 0 18.040 16.400 541 2.181
1130065 Obs De Piramide, uitbreiding 168.821 0 0 0 168.821 40 77.736 4.337 0 91.085 86.748 2.733 7.070
1130101 Bbs St Willibrordus, integratieverbouwing 66.706 0 0 0 66.706 40 48.009 1.700 0 18.697 16.997 561 2.261
1130153 Linthorst Homanlaan 1 907.560 0 0 0 907.560 40 416.499 24.553 0 491.062 466.509 14.732 39.285
1130153 Aanpassing tbv ruimtegebrek Parkschool/Willibrordu 103.813 0 0 0 103.813 22 0 0 0 103.813 103.813 0 0
1130234 Obs De Piramide, onderwijsk vernieuwing 63.000 0 0 0 63.000 20 40.918 3.680 0 22.082 18.402 662 4.343
1130255 Bbs St Willibrordus, uitbreiding 1.190.890 0 0 0 1.190.890 40 347.379 31.241 0 843.511 812.269 25.305 56.546
1130256 Bbs St Willibrordus, 1e inrichting uitbreiding 35.450 0 0 0 35.450 20 21.742 1.958 0 13.708 11.750 411 2.370
1130279 Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis 2011 90.942 0 0 0 90.942 40 13.641 2.274 0 77.301 75.027 2.319 4.593
1130351 OBS Parkschool; nieuwbouw 40 jaar 2.468.426 0 0 0 2.468.426 40 251.847 61.572 0 2.216.579 2.155.007 66.497 128.069
1130354 Bbs St. Willibrordusschool; uitbreiding 2012 449.136 0 0 0 449.136 25 115.448 18.538 0 333.688 315.150 10.011 28.549
1130362 Bbs St. Willibrordusschool; noodlokaal+rep kelder 28.899 0 0 0 28.899 15 9.633 1.927 0 19.266 17.339 578 2.505
1130366 Huisvesting Kasteel 1; bouwkosten 12.343.558 0 0 0 12.343.558 40 1.851.411 308.593 0 10.492.147 10.183.555 314.764 623.357
1130026 Vm gebouw gemeentewerken O'hesselen 222.574 0 0 0 222.574 40 217.047 5.527 0 5.527 0 166 5.693
1130126 Bbs De Fontein, 4e lokaal 80.163 0 0 0 80.163 27 75.395 1.589 0 4.768 3.179 143 1.732
1130135 Bbs De Fontein, renovatie buitenkozijnen 117.671 0 0 0 117.671 40 57.152 3.026 0 60.518 57.492 1.816 4.841
1130249 Bbs De Fontein, onderwijsk vernieuwing 45.500 0 0 0 45.500 20 30.866 2.439 0 14.635 12.195 439 2.878
1130291 Bbs De Fontein, diverse investeringen 42.099 0 0 0 42.099 40 11.532 1.054 0 30.566 29.512 917 1.971
1130363 Bbs De Fontein; cv-leidingen, radiatoren, ketel 35.000 0 0 0 35.000 15 11.667 2.333 0 23.333 21.000 700 3.033
1130373 Dorpshuis Schoonoord; renovatie bouwkundig 465.270 0 0 0 465.270 40 77.912 10.760 0 387.358 376.598 11.621 22.381
1130373 Dorpshuis Schoonoord; renovatie installaties 192.638 0 0 0 192.638 15 51.370 12.843 0 141.268 128.425 4.238 17.081
1130373 Dorpshuis Schoonoord; renovatie terrein 33.675 0 0 0 33.675 20 6.735 1.684 0 26.940 25.256 808 2.492
1130380 De Fontein (IHP2012) 50.000 0 0 0 50.000 40 3.750 1.250 0 46.250 45.000 1.388 2.638
1130087 Obs Stidalschool, uitbreiding leslokaal 2001 249.006 0 0 0 249.006 40 235.779 601 0 13.227 12.626 397 998
1130237 Obs Stidalschool, onderwijsk vernieuwing 77.000 0 0 0 77.000 20 47.536 4.209 0 29.464 25.255 884 5.093
1130359 Obs Stidalschool; dakrenovatie (IHP 2011) 56.701 0 0 0 56.701 25 11.340 2.268 0 45.361 43.093 1.361 3.629
1130034 Sporthal De Goorn Oosterhesselen, bouw 301.227 0 0 0 301.227 45 169.507 4.704 0 131.719 127.015 3.952 8.656
1130308 Bbs St Willibrordus, vervanging hekwerk 25.507 0 0 0 25.507 40 6.540 654 0 18.966 18.312 569 1.223
1130251 Bbs Mr. Meijermanschool, onderwijsk vern 63.000 0 0 0 63.000 20 42.737 3.377 0 20.263 16.886 608 3.985
1130260 Bbs Mr. Meijermanschool, nieuwbouw 26.133 0 0 0 26.133 40 7.565 688 0 18.568 17.880 557 1.245
1130300 Bbs Mr. Meijermanschool, lokaal maatwerk 26.133 0 0 0 26.133 40 7.187 653 0 18.946 18.293 568 1.222
1130280 Jan Steenstraat 1a, aankoop 116.020 0 0 0 116.020 999 0 0 0 116.020 116.020 3.481 3.481
1130391 Manege Sleen, Zetelveenweg 1a 550.000 0 0 0 550.000 30 36.667 18.333 0 513.333 495.000 15.400 33.733
1130007 Brandweerkazerne nieuwbouw Coevorden 1.574.508 0 0 0 1.574.508 40 524.805 40.373 0 1.049.703 1.009.330 31.491 71.864
1130022 Fort Verlaat, concentratie huisvesting 306.731 0 0 0 306.731 40 151.182 7.070 0 155.549 148.478 4.666 11.737
1130023 Fort Verlaat, uitbreiding loods 453.090 0 0 0 453.090 40 192.585 11.326 0 260.506 249.179 7.815 19.142
1130121 Bbs De Wegwijzer, ingrijpend onderhoud/aanp 127.853 0 0 0 127.853 40 78.315 3.303 0 49.538 46.235 1.486 4.789
1130122 Bbs De Wegwijzer, vervanging dak 43.563 0 0 0 43.563 25 36.226 1.834 0 7.337 5.503 220 2.054
1130154 De Nieuwe Veste, verbouw/nieuwbouw RSG 71.174 0 0 0 71.174 999 0 0 0 71.174 71.174 2.135 2.135
1130155 De Nieuwe Veste, vervanging gevelelementen 459.265 0 0 0 459.265 40 195.189 11.482 0 264.076 252.594 7.922 19.404
1130156 De Nieuwe Veste ,vervanging kozijnen gymzaal 72.008 0 0 0 72.008 40 30.604 1.800 0 41.403 39.603 1.242 3.042
1130157 De Nieuwe Veste, vernieuwen fietsstalling 37.885 0 0 0 37.885 40 15.529 972 0 22.355 21.383 671 1.643
1130159 Arsenaal, restauratie bibliotheek (73%) 203.552 0 0 0 203.552 25 177.975 8.526 0 25.577 17.052 767 9.293
1130178 Arsenaal, restauratie museum (27%) 75.286 0 0 0 75.286 25 65.826 3.153 0 9.460 6.307 284 3.437
1130194 Brede school Dalerpeel 2.945.245 0 0 0 2.945.245 40 911.568 75.321 0 2.033.677 1.958.355 61.010 136.332
1130210 De Nieuwe Veste, buitenzonwering 40.460 0 0 0 40.460 40 15.173 1.012 0 25.288 24.276 759 1.770
1130248 Bbs De Wegwijzer, onderwijsk vernieuwing 63.000 0 0 0 63.000 20 42.737 3.377 0 20.263 16.886 608 3.985
1130277 Zoutloods Fort Verlaat 102.095 0 0 0 102.095 15 87.048 7.523 0 15.047 7.523 451 7.975
1130324 De Nieuwe Veste, ihp 2008 459.642 0 0 0 459.642 40 114.911 11.491 0 344.732 333.240 10.342 21.833
1130333 De Swaneburg 3.190.934 0 0 0 3.190.934 25 2.089.779 50.052 0 1.101.154 1.051.102 33.035 83.087
1130333 De Swaneburg, renovatie 1.824.049 0 0 0 1.824.049 25 72.962 72.962 0 1.751.087 1.678.125 52.533 125.495
1130358 Arsenaal; renovatie tbv erfgoedhuis 2013 100.000 0 0 0 100.000 25 20.000 4.000 0 80.000 76.000 2.400 6.400
1130371 De Nieuwe Veste; asbestsanering 45.985 0 0 0 45.985 25 9.197 1.839 0 36.788 34.949 1.104 2.943
1130376 Bbs W. Alexanderschool; binnenklimaat 66.390 0 0 0 66.390 25 10.622 2.656 0 55.767 53.112 1.673 4.329
1130381 Rookafzuiging kazerne Coevorden 9.833 0 0 0 9.833 15 1.967 656 0 7.867 7.211 236 892
1130384 De Nieuwe Veste (IHP 2012) 181.108 0 0 0 181.108 15 36.222 12.074 0 144.886 132.813 4.347 16.420
1130385 De Nieuwe Veste (IHP 2012) 36.033 0 0 0 36.033 10 10.810 3.603 0 25.223 21.620 757 4.360
1130231 Obs Van Royensschool, onderwijsk vernieuwing 45.500 0 0 0 45.500 20 29.064 2.348 0 16.436 14.088 493 2.841
1130318 Obs Van Royenschool, ihp 2008 4.522 0 0 0 4.522 40 1.131 113 0 3.392 3.278 102 215
1130356 Obs Van Royenschool; dakrenovatie 97.968 0 0 0 97.968 25 27.431 3.919 0 70.537 66.618 2.116 6.035
1130334 Bosbad Zwinderen, renovatie/aanpassing 719.078 0 0 0 719.078 25 246.997 29.505 0 472.081 442.576 14.162 43.667
1130098 Obs De Krosbulten, uitbouw 114.366 0 12.007 0 114.366 40 99.357 3.002 0 15.009 0 450 15.459
1130200 Obs De Krosbulten, vervanging kozijnen 38.062 0 22.837 0 38.062 40 14.273 952 0 23.789 0 714 24.502
1130242 Obs De Krosbulten, onderwijsk vernieuwing 63.000 0 19.928 0 63.000 20 39.751 3.321 0 23.249 0 697 23.946
1130274 Bbs De Slagkrooie, vervanging cv-leidingen 27.322 0 0 0 27.322 20 16.697 1.518 0 10.625 9.107 319 1.837
1130276 Obs De Krosbulten, categorie II 27.244 0 9.081 0 27.244 20 16.649 1.514 0 10.595 0 318 10.913
1130303 Bbs De Slagkrooie, uitbreiding 251.230 0 0 0 251.230 40 64.418 6.442 0 186.812 180.370 5.604 12.046
1130304 Bbs De Slagkrooie, lokaal maatwerk 140.000 0 0 0 140.000 40 73.100 2.307 0 66.900 64.594 2.007 4.314
1130361 Bbs De Slagkrooie; verv. dakbedekking (IHP 2011) 39.700 0 0 0 39.700 25 7.940 1.588 0 31.760 30.172 953 2.541
1130365 Vm gemeentewerf Oosterhesselen; verbouwing 2014 702.518 0 0 0 702.518 25 169.154 26.668 0 533.365 506.696 16.001 42.669
1130327 Obs De Woert, bouwkundige aanpassingen 318.000 0 0 0 318.000 40 223.632 3.044 0 94.368 91.324 2.831 5.875
1130341 Obs De Woert, ihp 2009 diversen 142.600 0 0 0 142.600 25 700 0 0 141.900 141.900 4.257 4.257
1130357 Obs De Woert; vervanging kozijnen bovendaks 81.239 0 0 0 81.239 25 22.747 3.250 0 58.492 55.243 1.755 5.004
1130360 Obs De Woert; radiatoren, daken (IHP 2011) 31.525 0 0 0 31.525 25 6.305 1.261 0 25.220 23.959 757 2.018
1130369 Brandweer; kazerne Schoonoord carport 16.029 0 0 0 16.029 40 1.603 401 0 14.426 14.026 433 834
1130383 Rookafzuiging kazerne Schoonoord 10.746 0 0 0 10.746 15 2.149 716 0 8.597 7.880 258 974
1130005 MFA Aalden, bouw 3,000 2.470.067 0 0 0 2.470.067 40 469.992 58.097 0 2.000.074 1.941.977 60.002 118.099
1130079 Obs Markeschool, integratieverbouw l.o. 119.185 0 0 0 119.185 40 103.152 3.207 0 16.033 12.827 481 3.688
1130236 Obs Markeschool, onderwijsk vernieuwing 63.000 0 0 0 63.000 20 41.023 3.663 0 21.977 18.315 659 4.322
1130317 Obs Markeschool, ihp 2008 5.795 0 0 0 5.795 40 1.449 145 0 4.347 4.202 130 275
1130386 Kerkstraat 36, vm CQ 290.000 0 0 0 290.000 34 230.964 1.904 0 59.036 57.132 1.771 3.675
1130015 Kasteel 4, aankoop vm waterschapsgebouw 873.585 0 0 0 873.585 40 372.716 21.777 0 500.869 479.092 15.026 36.803
1130074 Obs BWB-school, renovatie 1.096.553 0 0 0 1.096.553 40 928.531 9.335 0 168.022 158.687 5.041 14.375
1130075 Obs BWB-school, aanbouw 250.202 0 0 0 250.202 40 127.854 6.439 0 122.348 115.908 3.670 10.110
1130076 Obs BWB-school, uitbreiding leslokaal 2001 164.238 0 0 0 164.238 40 71.592 4.211 0 92.646 88.435 2.779 6.991
1130103 Bbs St Theresiaschool, integratieaanpassing 68.975 0 0 0 68.975 40 56.355 1.803 0 12.619 10.816 379 2.181
1130104 Bbs St Theresiaschool, dakpannen/-goten 66.163 0 0 0 66.163 40 28.791 1.699 0 37.372 35.673 1.121 2.820
1130235 Obs BWB-school, onderwijsk vernieuwing 174.300 0 0 0 174.300 20 111.365 8.991 0 62.935 53.944 1.888 10.879
1130244 Bbs St Theresiaschool, onderwijsk vernieuwing 91.000 0 0 0 91.000 20 61.731 4.878 0 29.269 24.391 878 5.756
1130309 Bbs St Theresiaschool, voegwerk 6.300 0 0 0 6.300 40 1.615 162 0 4.685 4.523 141 302
1130311 Bbs St Theresiaschool, radiatoren 5.100 0 0 0 5.100 40 1.308 131 0 3.792 3.662 114 245
1130312 Bbs St Theresiaschool, dwarsventilatie 27.800 0 0 0 27.800 40 7.128 713 0 20.672 19.959 620 1.333
1130313 Bbs St Theresiaschool, diverse investeringen 6.950 0 0 0 6.950 40 1.782 178 0 5.168 4.990 155 333
1130323 Bbs St Theresiaschool, ihp 2008 94.962 0 0 0 94.962 40 23.741 2.374 0 71.222 68.847 2.137 4.511
1130347 Bbs St Theresiaschool, ihp 2010 91.461 0 0 0 91.461 25 29.267 3.658 0 62.193 58.535 1.866 5.524
1130350 Obs BWB-school, ihp 2010 111.409 0 0 0 111.409 25 35.651 4.456 0 75.758 71.302 2.273 6.729
1130006 Brandweerkazerne Zweeloo 3,000 130.597 0 0 0 130.597 50 25.078 2.737 0 105.519 102.782 3.166 5.903
1130006 Renovatie en verbouwingswerkzaamheden 0 1.930 0 0 1.930 25 0 0 0 0 1.930 0 0
1130040 Brandweerkazerne Zweeloo werkpl./garage 22.242 0 0 0 22.242 50 18.921 474 0 3.321 2.846 100 574
1130050 Obs Buitenvree, nieuwbouw na brand 82.301 0 0 0 82.301 40 60.398 1.685 0 21.904 20.219 657 2.342
1130059 Obs De Akker, dakopbouw 110.813 0 0 0 110.813 39 71.736 2.791 0 39.077 36.286 1.172 3.964
1130096 Obs De Anwende, huisvesting onderwijs 38.373 0 0 0 38.373 40 20.749 979 0 17.624 16.645 529 1.508
1130097 Obs De Anwende, uitbreiding leslokaal 211.374 0 0 0 211.374 40 91.414 5.453 0 119.960 114.507 3.599 9.052
1130108 Bbs M vd Thijnenschool, integratieverbouwing 68.605 0 0 0 68.605 40 44.777 1.833 0 23.828 21.995 715 2.548
1130110 Bbs M vd Thijnenschool, verv dakbedekking 45.101 0 0 0 45.101 20 37.961 2.380 0 7.140 4.760 214 2.594
1130230 Obs Buitenvree, onderwijsk vernieuwing 130.200 0 0 0 130.200 20 84.531 7.611 0 45.669 38.057 1.370 8.982
1130232 Obs De Akker, onderwijsk vernieuwing 55.611 0 0 0 55.611 20 35.682 2.847 0 19.929 17.082 598 3.445
1130241 Obs De Anwende, onderwijsk vernieuwing 119.000 0 0 0 119.000 20 74.483 6.360 0 44.517 38.157 1.336 7.695
1130284 Obs De Anwende, ruimteprobleem 128.349 0 0 0 128.349 15 91.690 9.165 0 36.659 27.495 1.100 10.265
1130287 Obs De Akker, dakbedekking en ramen 25.403 0 0 0 25.403 40 6.514 651 0 18.889 18.238