Planning
Einddatum: 31-12-2023

Omschrijving (toelichting)

Het bestemmingsplan "Zuidelijke Ontsluitingsweg" is onherroepelijk. In 2021 is gestart met het traject om te komen tot een spoedige aanbesteding en gunning van het project. De aannemer start in het eerste halfjaar van 2022 met de realisatie van het tracé. Met de zuidelijke ontsluitingsweg wordt een wegverbinding gerealiseerd vanaf de aansluiting N34/Klooster tot en met de Hulteweg. 

 

 

Portefeuillehouder

J. Huizing