Bijlagen

1. Overzicht investeringen 2022-2025

Geplande investeringen

Terug naar navigatie - Geplande investeringen

Wij hebben de volgende investeringen gepland voor de komende vier jaren. Een aantal kredieten in dit overzicht zijn groen gemarkeerd. Dit zijn de nieuwe kredieten waarvoor wij in het raadsvoorstel bij deze begroting uw besluitvorming vragen. 

OVERZICHT VAN INVESTERINGSKREDIETEN
Bedragen x € 1.000
Omschrijving investering 2022 2023 2024 2025
Onderwijshuisvesting
CBS Paul Kruger, brandtrap 100
IHP, scholen Schoonoord, nieuwbouw 2.562
IHP, kindvoorzieningen Schoonoord 520
Nieuw: Nieuwbouw scholen Sleen 2.888
Nieuw: Kindvoorzieningen Sleen 570
Facilitair
Bedoeking Raad- en Theaterzaal 35
Vervanging ivm vrijval 2021, inrichting Kasteel 1 1.000
Huisvesting A.Kramersingel 4,vervanging inventaris 340
Openbare ruimte
Vervangen lichtmasten en armaturen 2022 358
Vervanging brug Klenckerweg 178
Vervanging brug Ruimsloot 102
Van asfalt naar beton 200
N34/Zuidelijke ontsluitingsweg 825
Riolering
Riolering; vervanging pompen en gemalen 300 300 300 300
Vervanging en optimalisatie riolering 1.525 1.866 1.255 1.945
Tractie
VW Crafter Gesloten 6-VVV-60* 55
VW Gesloten Transporter 4-VTR-87* 40
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48* 75
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95* 95
VW Pickup - 6-VZF-67* 80
VW Transporter Pickup VJ-280-K* 50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K* 50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G* 50
VW Transporter Pick Up met huif VJ-115-G* 40
VW Transporter Pick Up met huif VJ-116-G* 40
VW Transporter Gesloten VH-829-Z* 35
VW Crafter Gesloten VH-828-Z* 38
Fendt 210 Vario 120
Fend5 210 Vario 120
Toro GM4010S 95
Toro GM4010S 95
Toro GM5910 120
Vervanging Hyundai 54-bz-vn 80
Vervanging VW Crafter 69-VDT-1 70
Vervanging VW Crafter 78-VKZ-8 70
Vervanging VW Crafter 77-VKZ-8 70
VW Transporter T6 V-345-BB (zuid) 70
VW-bus verlengde uitvoering VT-318-V 30
hoogwerker Manitou 180ATJ 2014 65
Houtversnipperaar Linddana 2014 65
Nieuw: VW Caddy (V-221-PK) 35
Nieuw: Renault Trafic lang wiel dubbel gesloten(V-305-RZ) 45
Nieuw: Mecalac 12 MXT 210
Nieuw: TORO 4010 98
Nieuw: Maai/veegcombinatie Schouten Panda P1806 45
4.996 6.493 1.995 6.136
Totaal investeringen 2022 t/m 2025 19.620
* Doorgeschoven investeringen vanuit 2021

2. Overzicht lopende investeringen 2021

Stand van zaken lopende investeringen

Terug naar navigatie - Stand van zaken lopende investeringen

Onderstaand geven wij de realisatie van de lopende investeringen tot en met het najaar van 2021 weer. De peildatum is 1 oktober 2021. 

LOPENDE INVESTERINGEN
Bedragen x € 1.000
Jaartal Realisatie Realisatie
afronding Krediet tm 2020 2021 Restant
Riolering
Riolering; optimalisering Oosterhesselen 2021 332 14 26 292
Riolering; Pompen en gemalen 2020 2021 300 103 - 197
Riolering; Schoolstraat te Dalen 2021 600 402 30 168
Riolering; Centrumplan 2021 500 219 - 281
Riolering; De Bente te Dalen 2021 125 - 125 -
Riolering; by-pass persleiding De Mars 2021 110 15 113 (18)
Riolering; Pompen en gemalen 2021 2021 300 - 138 162
Riolering; vervanging en optimalisatie 2021 2021 110 - - 110
Riolering; Reconstructie riolering Dalerpeel 2021 1.250 - 97 1.153
Riolering; Vervanging Noord-Sleen 2021 400 - 301 99
Totaal 4.027 753 830 2.444
RSP
RSP: stationsomgeving 2021 2.875 4.641 99 (1.865)
Infrastructurele projecten
Project N34/Klooster 2021 700 548 2 150
Project N34/Zuidelijke ontsluitingsweg 2023 380 39 17 324
Fietspad Geeserstroom 2021 380 - (120) 500
Fietspaden van asfalt naar beton 2021 200 - - 200
Project Achterste Erm 2021 100 - - 100
Project Mepperstraat, Meppen 2021 450 - - 450
Totaal 2.210 587 (101) 1.724
Onderwijshuisvesting
IHP, 2020 Burg. Wessels Boer school, Dalen 2022 1.380 - 324 1.056
Schoonoord, voorbereidingskosten nieuwbouw 2022 160 - - 160
Opwaardering Esdalcollege 2021 379 341 - 38
Totaal 1.919 341 324 1.254
Bruggen
Vervanging brug Brugstraat 2023 356 48 27 281
Vervanging brug Klenckerweg 2022 178 - - 178
Vervanging brug Brinkstraat 2021 112 - - 112
Vervanging brug Verl. Hoogeveensevaart 2021 111 - 2 109
Vervanging brug Ruimsloot 2021 102 - - 102
Totaal 859 48 29 782
Tractie
Vacuumtank Noord 2021 50 - 51 (1)
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48* 2022 75 - - 75
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95* 2022 95 - - 95
VW Pickup - 6-VZF-67* 2022 80 - - 80
VW Crafter Gesloten 6-VVV-60 2022 55 - - 55
VW Gesloten Transporter 4-VTR-87 2022 40 - - 40
VW Transporter Pickup VJ-280-K 2022 50 - - 50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K 2022 50 - - 50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G 2022 50 - - 50
VW Transporter Pick Up met huif VJ-115-G 2022 40 - - 40
VW Transporter Pick Up met huif VJ-116-G 2022 40 - - 40
VW Transporter Gesloten VH-829-Z 2022 35 - - 35
VW Crafter Gesloten VH-828-Z 2022 38 - - 38
VG Haakarm HA-10 (ongekentekend) 2021 28 - - 28
Vacuumtank Zuid 2021 50 - 51 (1)
Totaal 776 - 102 674
* Doorgeschoven vanuit 2020
Huisvesting
Renovatie brandweerkazerne Zwinderen 2021 265 332 9 (76)
Openbare ruimte
Vervanging openbare verlichting 2021 428 - 243 185
Facilitair
Bedoeking Raad- en Theaterzaal 2022 35 - - 35
Overige investeringen
Wandelknooppuntensysteem 2022 300 100 - 200
Project gasloos de Swaneburg 2021 360 288 72 -
Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw 2022 1.055 704 77 274
Kwaliteitsimpuls sport, toplaag 2022 780 731 110 (61)
Kwaliteitsimpuls sport, ledveldverl. 2022 598 579 29 (10)
Kwaliteitsimpuls sport, toegankelijkheid 2022 474 - 370 104
Kwaliteitsimpuls sport, 2e fase 2022 1.173 - 1.065 108
Totaal overige investeringen 4.740 2.402 1.723 615
Totaal 18.134 9.104 3.258 5.772

3. Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen 2022

Terug naar navigatie - Overzicht reserves en voorzieningen 2022

De volgende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen zijn opgenomen in de begroting. 

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Naam reserve/voorziening Stand per Toevoeging Toevoeging Onttrekking Stand per
1-1-2022 rente tlv exploitatie tgv exploitatie 31-12-2022
Algemene reserves
Algemene reserve 33.291 - 2.000 - 35.291
Totaal algemene reserves 33.291 0 2.000 0 35.291
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing 226 3 - - 230
Vastgoed 1.982 30 198 - 2.209
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 322 5 110 62 374
Mobiliteit 606 9 - - 615
Regio Specifiek Pakket (RSP) 143 1 137 - 282
Plopsaland 82 1 - 20 63
Kapitaallasten Hof van Coevorden 5 - - - 5
Dutch TechZone 298 4 - 11 291
Reserve grondexploitatie 893 13 - - 907
Herstructureringsfonds 1.495 22 - - 1.518
Innovaties zorg 738 11 - 214 535
Accommodaties in de samenleving 735 11 - 100 646
Regiodeal 295 4 - 286 13
Totaal bestemmingsreserves 7.820 117 445 693 7.688
Totaal reserves 41.110 117 2.445 693 42.978
Voorzieningen
Rioleringen 777 - 27 - 804
Voorziening oud-wethouders 881 - - 42 839
Voorziening 3e ww jaar 32 - - - 32
Totaal voorzieningen 1.690 0 27 42 1.675
Totaal Generaal 42.800 117 2.472 735 44.653

Overzicht reserves en voorzieningen 2023-2025

Terug naar navigatie - Overzicht reserves en voorzieningen 2023-2025

De meerjarige toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen die wij in de begroting hebben opgenomen, zijn als volgt. 

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN MEERJARIG
Bedragen x € 1.000
2023 2024 2025
Naam reserve/voorziening Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 31 december
Algemene reserve
Algemene reserve 35.291 - 2.000 - 37.291 - 2.000 - 39.291 - 2.000 - 41.291
Totaal algemene reserve 35.291 2.000 0 37.291 2.000 39.291 2.000 41.291
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing 230 3 - - 233 3 - - 237 4 - - 240
Vastgoed 2.209 33 - 124 2.118 32 97 - 2.247 34 - 61 2.220
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 374 6 110 62 428 6 110 62 482 7 110 62 538
Mobiliteit 615 9 - - 625 9 - - 634 10 - - 643
Regio Specifiek Pakket (RSP) 282 3 - - 285 3 - - 287 3 - - 290
Plopsaland 63 1 - 20 44 1 - 20 25 - - 20 5
Kapitaallasten Hof van Coevorden 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5
Dutch TechZone 291 4 - - 296 4 - - 300 4 - - 304
Reserve grondexploitatie 907 14 - - 920 14 - - 934 14 - - 948
Herstructureringsfonds 1.518 23 - - 1.540 23 - - 1.564 23 - - 1.587
Innovaties zorg 535 8 - 214 329 5 - 100 234 4 - - 238
Accommodaties in de samenleving 646 10 - 100 555 8 - 100 464 7 - 100 371
Regiodeal 13 - - - 13 - - - 13 - - - 13
Totaal bestemmingsreserves 7.688 114 110 520 7.392 109 207 282 7.426 109 110 243 7.402
Totaal reserves 42.978 114 2.110 520 44.682 109 2.207 282 46.716 109 2.110 243 48.692
Voorzieningen
Rioleringen 804 - - 36 768 - - 99 669 - - 99 570
Oud-wethouders 839 - - 42 797 - - 42 755 - - 42 713
Voorziening 3e ww jaar 32 - - - 32 - - - 32 - - - 32
Totaal voorzieningen 1.675 0 0 78 1.597 0 0 141 1.456 0 0 141 1.315
Totaal Generaal 44.653 114 2.110 598 46.279 109 2.207 423 48.172 109 2.110 384 50.007

4. Taakvelden conform BBV

Overzicht taakvelden lasten 2022-2025

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden lasten 2022-2025
Bedragen x €1.000
Lasten 2022 2023 2024 2025
0-1 Bestuur
5. Bestuur en Organisatie -2.160 -2.120 -2.105 -2.105
0-10 Mutaties reserves
1. Economie onderwijs en cultuur 0 0 0 0
2. Werkjeugd en zorg -114 -114 0 0
3. Ruimte en leefomgeving -445 -110 -207 -110
4. Openbare ruimte 0 0 0 0
5. Bestuur en Organisatie 0 0 0 0
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -2.090 -2.089 -2.087 -2.087
Totaal 0-10 Mutaties reserves -2.649 -2.314 -2.294 -2.197
0-11 Res. van de rekening van baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
0-2 Burgerzaken
5. Bestuur en Organisatie -1.943 -1.943 -1.802 -1.803
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden
3. Ruimte en leefomgeving 0 0 0 0
0-4 Overhead
3. Ruimte en leefomgeving -367 -367 -367 -367
5. Bestuur en Organisatie -11.054 -11.187 -11.190 -11.201
Totaal 0-4 Overhead -11.421 -11.553 -11.557 -11.568
0-5 Treasury
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -150 -337 -431 -431
0-62 OZB niet-woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -71 -71 -71 -71
0-64 Belastingen overig
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -151 -151 -151 -151
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
0-8 Overige baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -1.367 -479 -1.461 -1.476
1-1 Crisisbeheersing en brandweer
5. Bestuur en Organisatie -2.211 -2.211 -2.211 -2.163
1-2 Openbare orde en veiligheid
3. Ruimte en leefomgeving 0 0 0 0
5. Bestuur en Organisatie -285 -285 -285 -285
Totaal 1-2 Openbare orde en veiligheid -285 -285 -285 -285
2-1 Verkeer en vervoer
3. Ruimte en leefomgeving -260 -260 -260 -260
4. Openbare ruimte -3.375 -3.343 -3.412 -3.404
5. Bestuur en Organisatie -1.505 -1.586 -1.538 -1.526
Totaal 2-1 Verkeer en vervoer -5.140 -5.189 -5.210 -5.190
2-4 Economische havens en waterwegen
4. Openbare ruimte -2 -2 -2 -2
3-1 Economische ontwikkeling
1. Economie onderwijs en cultuur -179 -164 -164 -74
5. Bestuur en Organisatie -2.107 -2.107 -2.107 -2.107
Totaal 3-1 Economische ontwikkeling -2.286 -2.271 -2.271 -2.181
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1. Economie onderwijs en cultuur -239 -239 -239 -239
3-4 Economische promotie
1. Economie onderwijs en cultuur -224 -258 -248 -258
4-1 Openbaar basisonderwijs
1. Economie onderwijs en cultuur -16 -16 -16 -16
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1. Economie onderwijs en cultuur -2.128 -2.128 -2.128 -2.128
4. Openbare ruimte -15 -15 -15 -15
Totaal 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.143 -2.143 -2.143 -2.143
5-1 Sportbeleid en activering
2. Werkjeugd en zorg -1.338 -1.418 -1.431 -1.428
5-2 Sportaccommodaties
3. Ruimte en leefomgeving 0 0 0 0
5-3 Cult.presentatie -productie en -partic.
1. Economie onderwijs en cultuur -268 -84 -84 -84
5-4 Musea
1. Economie onderwijs en cultuur -225 -225 -225 -225
5-6 Media
1. Economie onderwijs en cultuur -853 -752 -751 -751
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1. Economie onderwijs en cultuur -281 -203 -203 -203
4. Openbare ruimte -930 -764 -764 -764
5. Bestuur en Organisatie -2.596 -2.599 -2.596 -2.598
Totaal 5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.806 -3.566 -3.563 -3.565
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Werkjeugd en zorg -2.880 -2.880 -2.880 -2.880
3. Ruimte en leefomgeving -26 -26 -26 -26
5. Bestuur en Organisatie -16 -16 -16 -16
Totaal 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.922 -2.922 -2.922 -2.922
6-2 Wijkteams
2. Werkjeugd en zorg -427 -427 -428 -428
6-3 Inkomensregelingen
2. Werkjeugd en zorg -15.500 -15.470 -15.470 -15.216
6-4 Begeleide participatie
2. Werkjeugd en zorg -4.969 -4.765 -4.638 -4.482
5. Bestuur en Organisatie -1.802 -1.804 -1.805 -1.802
Totaal 6-4 Begeleide participatie -6.771 -6.569 -6.443 -6.284
6-5 Arbeidsparticipatie
2. Werkjeugd en zorg -1.399 -1.500 -1.669 -1.742
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)
2. Werkjeugd en zorg -1.149 -1.149 -1.151 -1.151
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+
2. Werkjeugd en zorg -7.533 -7.620 -7.620 -7.620
5. Bestuur en Organisatie -2.913 -2.909 -2.909 -2.909
Totaal 6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ -10.446 -10.529 -10.529 -10.529
6-72 Maatwerkdienstverlening 18-
2. Werkjeugd en zorg -6.685 -6.704 -6.704 -6.704
6-81 Geëscaleerde zorg 18+
2. Werkjeugd en zorg -166 -167 -167 -167
6-82 Geëscaleerde zorg 18-
2. Werkjeugd en zorg -2.897 -2.897 -2.898 -2.898
7-1 Volksgezondheid
2. Werkjeugd en zorg -785 -688 -688 -688
7-2 Riolering
4. Openbare ruimte -2.477 -2.513 -2.576 -2.576
7-3 Afval
4. Openbare ruimte -3.714 -3.714 -3.714 -3.714
5. Bestuur en Organisatie -1.675 -1.675 -1.681 -1.673
Totaal 7-3 Afval -5.389 -5.389 -5.396 -5.388
7-4 Milieubeheer
4. Openbare ruimte -331 -331 -331 -331
5. Bestuur en Organisatie -1.022 -1.022 -1.022 -1.022
Totaal 7-4 Milieubeheer -1.353 -1.353 -1.353 -1.353
7-5 Begraafplaatsen en crematoria
4. Openbare ruimte -292 -292 -289 -289
8-1 Ruimtelijke ordening
3. Ruimte en leefomgeving -289 -160 -160 -160
5. Bestuur en Organisatie -2.143 -2.104 -2.100 -2.100
Totaal 8-1 Ruimtelijke ordening -2.432 -2.264 -2.260 -2.260
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
3. Ruimte en leefomgeving -3.144 -3.618 -4.628 -2.124
8-3 Wonen en bouwen
1. Economie onderwijs en cultuur -30 -30 -30 -30
3. Ruimte en leefomgeving -5.614 -5.528 -5.292 -5.361
4. Openbare ruimte -3 -3 -3 -3
5. Bestuur en Organisatie -610 -610 -610 -610
Totaal 8-3 Wonen en bouwen -6.257 -6.171 -5.935 -6.003

Overzicht taakvelden baten 2022-2025

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden baten 2022-2025
Bedragen x €1.000
Baten 2022 2023 2024 2025
0-1 Bestuur
5. Bestuur en Organisatie 110 110 110 110
0-10 Mutaties reserves
1. Economie onderwijs en cultuur 31 20 20 20
2. Werkjeugd en zorg 376 376 262 162
3. Ruimte en leefomgeving 286 124 0 61
4. Openbare ruimte 0 0 0 0
5. Bestuur en Organisatie 0 0 0 0
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
Totaal 0-10 Mutaties reserves 693 520 282 243
0-11 Res. van de rekening van baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
0-2 Burgerzaken
5. Bestuur en Organisatie 343 333 443 438
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden
3. Ruimte en leefomgeving 0 0 0 0
0-4 Overhead
5. Bestuur en Organisatie 34 32 32 32
0-5 Treasury
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 826 1.012 1.104 1.104
0-61 OZB woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 6.155 6.155 6.155 6.155
0-62 OZB niet-woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 2.980 2.980 2.980 2.980
0-64 Belastingen overig
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 55 55 55 55
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 68.913 66.769 66.836 67.123
0-8 Overige baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
1-1 Crisisbeheersing en brandweer
5. Bestuur en Organisatie 38 38 38 38
1-2 Openbare orde en veiligheid
3. Ruimte en leefomgeving 15 15 15 15
5. Bestuur en Organisatie 10 10 10 10
Totaal 1-2 Openbare orde en veiligheid 25 25 25 25
2-1 Verkeer en vervoer
3. Ruimte en leefomgeving 160 0 0 0
4. Openbare ruimte 67 67 67 67
5. Bestuur en Organisatie 31 31 31 31
Totaal 2-1 Verkeer en vervoer 257 97 97 97
3-1 Economische ontwikkeling
1. Economie onderwijs en cultuur 0 0 0 0
5. Bestuur en Organisatie 0 0 0 0
Totaal 3-1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1. Economie onderwijs en cultuur 29 29 29 29
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 237 237 237 237
Totaal 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 266 266 266 266
3-4 Economische promotie
1. Economie onderwijs en cultuur 9 9 9 9
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 1.990 1.990 1.990 2.060
Totaal 3-4 Economische promotie 1.999 1.999 1.999 2.069
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1. Economie onderwijs en cultuur 1.117 1.117 1.117 1.117
5-1 Sportbeleid en activering
2. Werkjeugd en zorg 0 0 0 0
5-3 Cult.presentatie -productie en -partic.
1. Economie onderwijs en cultuur 90 0 0 0
5-6 Media
1. Economie onderwijs en cultuur 104 4 4 4
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
4. Openbare ruimte 53 53 53 53
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Werkjeugd en zorg 0 0 0 0
3. Ruimte en leefomgeving 8 8 8 8
Totaal 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 8 8 8 8
6-2 Wijkteams
2. Werkjeugd en zorg 0 0 0 0
6-3 Inkomensregelingen
2. Werkjeugd en zorg 12.102 12.102 12.102 12.102
6-4 Begeleide participatie
2. Werkjeugd en zorg 0 0 0 0
6-5 Arbeidsparticipatie
2. Werkjeugd en zorg 0 0 0 0
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)
2. Werkjeugd en zorg 3 3 3 3
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+
2. Werkjeugd en zorg 522 722 922 922
7-2 Riolering
4. Openbare ruimte 3.584 3.620 3.683 3.683
7-3 Afval
4. Openbare ruimte 4.834 4.834 4.834 4.834
5. Bestuur en Organisatie 0 0 0 0
Totaal 7-3 Afval 4.834 4.834 4.834 4.834
7-4 Milieubeheer
4. Openbare ruimte 70 70 70 70
5. Bestuur en Organisatie 0 0 0 0
Totaal 7-4 Milieubeheer 70 70 70 70
7-5 Begraafplaatsen en crematoria
4. Openbare ruimte 444 444 444 444
8-1 Ruimtelijke ordening
3. Ruimte en leefomgeving 192 192 192 192
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
3. Ruimte en leefomgeving 3.144 3.618 4.628 2.124
8-3 Wonen en bouwen
3. Ruimte en leefomgeving 2.687 2.538 2.487 2.481

5. Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten
OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Bedragen x € 1.000
2022 2023 2024 2025
Programma en omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Economie, onderwijs en cultuur
Bibliotheken, te verstrekken subsidie 100
Bibliotheken, ontvangst subsidie van Provincie 100
Dutch TechZone 11
Bestemmingsreserve Dutch TechZone 11
Versterken en uitdragen cultuuraanbod (ambitie 1-2019) 90
Subsidie Provincie voor cultuuraanbod (ambitie 1-2019) 90
Culturele gemeente (ambitie 1-2021) 95
Verlaging middelen amateurkunst voor culturele gemeente -50
Economische visie projectenbudget 109 109 109
Regiodeal 286
Regiodeal, onttrekking bestemmingsreserve 286
Vitale vakantieparken (ambitie 2-2021) 27
Vitale vakantieparken (ambitie 3-2021) 50
Werk, jeugd en zorg
Sport, subsidies voor accommodaties 100 100 100
Accommodaties in de samenleving, res. mutaties 100 100 100
Intergenerationele armoede (ambitie 6-2021) 250 250 250
Onttrekking uit reserve innovatie zorg (ambitie 6-21) 100 100 100
Subsidieregeling Innovatie zorg 114 114
Onttrekking uit reserve innovatie zorg 114 114
Ruimte en leefomgeving
RSP, storting in bestemmingsreserve 137
RSP, bijdragen derden 160
Omgevingswet 65
Vastgoed, onttrekking reserve 124 97 61
Vastgoed, toevoeging reserve 198
Openbare ruimte
Openbaar groen, begroeiing bosplantsoen Zuid 161
Maatregelen niet actief beveiligde overweg (ambitie 13-2021) 70
Storting in voorziening riolering 27
Bestuur en organisatie
Duurzaamheid, Regiefunctie warmtetransitie 40
Waterputten voor de brandweer (t/m 2024) 47 47 47
Financiering en dekkingsmiddelen
n.v.t.
Totaal incidentele baten en lasten 1.927 961 620 438 506 297 - 61
Saldo lasten min baten 966 182 209 -61

6. Begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

Terug naar navigatie - Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

In deze bijlage zijn de begrotingssubsidies als bedoeld in artikel 4:23 lid 3 onder c Awb opgenomen. Dit zijn subsidies voor, voornamelijk, grotere instellingen die naar verwachting als enige in aanmerking komen voor de subsidie.
In die gevallen is het niet opportuun om een aparte subsidieregeling op te stellen. De wet stelt in dat geval als eis dat de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld op de begroting worden vermeld.

Bedragen x € 1.000
Naam organisatie Subsidie
Icare Jeugdgezondheidszorg:
- Uniforme deel jeugdgezondheidszorg 447
- Lokaal Maatwerkdeel 84
Totaal Icare 531
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden 1.818
Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) (preventief jeugdwerk) 38
Inloopvoorziening GGZ Cosis 98
Stichting Humanitas (afdeling Coevorden) 18
Stichting Voedselbank Zuid-Oost Drenthe 6
Stichting Vakantievreugd 1
Stichting Tegen haar wil 4
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid 7
Stichting Invulbrigade 10
Stichting Nei Noaberschap 2
Stichting Inwoners aan zet 26
Vluchtelingenwerk Noord Nederland 60
Stichting Biblionet Drenthe 710
Stichting Biblionet Drenthe (Taalpunt) 66
Stichting Toeristisch-Recreatief Coevorden 160
Stichting Geopark De Hondsrug 27
Stichting Dalen Promotie inzake Fiets4Daagse 6
Stichting Streekomroep ZO34! 24
Stichting Cultuurpodium Coevorden 124
Stichting Stedelijk Museum Coevorden 225
Stichting Ondernemend Coevorden 2
Plaatselijk belang Oosterhesselen ten behoeve van Hertenkamp 3
Samenwerkingsverband Zuid-Oost Drente inzake taalcoordinator 10
Samenwerkingsverband Zuid-Oost Drenthe inzake zomerschool 3
Onderwijsstichting Arcade inzake schakelonderwijs 34
Natuur en Milieu Federatie Drenthe inzake scholennetwerk 15
Stichting Fonds Slachtofferhulp 12
Innovatie Veenkoloniën 5
De Nieuwe Veste - Dag van de techniek 3

7. Verbonden partijen

Kaderstellende informatie verbonden partijen

Terug naar navigatie - Kaderstellende informatie verbonden partijen
Verbonden partij Wijze van deelneming Betrokkenen Bestuurlijk belang/bevoegdheid
1. Gemeenschappelijke regelingen
Recreatieschap Drenthe De deelnemers wijzen elk één lid en één De twaalf gemeenten in Drenthe en de De portefeuillehouder vertegenwoordigt
en één plaatsvervangend lid aan voor het Friese gemeente Ooststellingwerf. onze gemeente in het AB.
algemeen bestuur.
EMCO-groep De gemeenteraden van de deelnemers De gemeenten Emmen, Coevorden en De gemeenteraad heeft twee leden van het
benoemen de leden van het bestuur de Borger-Odoorn. college aangewezen als vertegenwoordiger
gemeente Emmen 4 leden; de gemeente in het AB.
Coevorden 2 leden; de gemeente
Borger - Odoorn 2 leden.
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Het college van burgemeester en wethouders De twaalf gemeenten in Drenthe. De portefeuillehouder in het college is
Drenthe (GGD) wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan aangewezen als vertegenwoordiger in het AB.
voor het algemeen bestuur.
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe De colleges van burgemeester en wethouders De provincie Drenthe en de twaalf gemeenten De portefeuillehouder in het college
(RUD) van de deelnemende gemeenten wijzen ieder in Drenthe. vertegenwoordigt het college in het
één lid van het algemeen bestuur aan. Zij algemeen bestuur.
wijzen tevens in ieder geval één vervangend
lid van het algemeen bestuur aan.
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) Het algemeen bestuur bestaat uit de De twaalf gemeenten in Drenthe. De burgemeester is lid van het algemeen
burgemeesters van de aan deze regeling bestuur en heeft één stem.
deelnemende gemeenten.
Euregio Enschede/Gronau Elke deelnemer wijst vertegenwoordigers 129 Nederlandse en Duitse gemeenten, De gemeenteraad heeft de burgemeester,
aan voor het algemeen bestuur. Het aantal is steden en (Land-)Kreise uit de deelgebieden een wethouder en een raadslid aangewezen
afhankelijk van de betaalde lidmaatschaps- Vechtdal, regio Twente, regio Achterhoek, als gemeentelijk vertegenwoordiger in het
bijdragen die gebaseerd zijn op de inwoners- de Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland algemeen bestuur.
aantallen. Wij hebben 3 vertegenwoordigers en Osnabrück, de steden Osnabrück en
in het algemeen bestuur. Münster en de Kreise in het Münsterland.
Eems Dollard Regio (EDR) Elke deelnemer wijst twee vertegen- Duitse en Nederlandse gemeenten, WGR- De gemeenteraad heeft de burgemeester
woordigers aan in de EDR-raad. regio's, Kamers vanKoophandel en overige en de portefeuillehouder financiën
publiekrechtelijke lichamen die de regeling aangewezen als lid van de EDR-raad.
hebben ondertekend.
Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Het bestuur bestaat uit een afvaardiging van De colleges van de gemeenten in Groningen De regio Zuidoost-Drenthe bestaat uit de
Vervoer Groningen en Drenthe de collegeleden van de deelnemers: en Drenthe en het dagelijks bestuur van het gemeenten Borger-Odoorn; Coevorden;
1 vertegenwoordiger per deelnemer per OV-bureau Groningen Drenthe. Emmen. Deze regio levert één vertegen-
regio en een vertegenwoordiger van het woordiger voor het bestuur.
OV-bureau.
2. Vennootschappen en coöperaties
GVZ Europark Coevorden-Emlichheim Aandeelhouder. Het betreft een GmbH naar De Samtgemeinde Emlichheim, de gemeente Drie leden van het college maken deel uit
GmbH Duits recht, waarvan de gemeente Coevorden, het district Grafschaft Bentheim, van de Aufsichtsrat respectievelijk de
medeaandeelhouder is. het land Niedersachsen en de Noordelijke de Gesellschafterversammlung.
Ontwikkelings-maatschappij.
N.V. Area reiniging Aandeelhouder. De gemeenten Coevorden, Emmen en Wij hebben een vertegenwoordiger in de
Hoogeveen. algemene vergadering van aandeelhouders
(AVA) met paritair stemrecht. Daarnaast
treden wij op als opdrachtgever. Binnen het
college is een functionele scheiding
aangebracht tussen de rol van aandeelhouder
en die van opdrachtgever. De burgemeester
vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Waterbedrijf Drenthe Aandeelhouder. De provincie Drenthe en de gemeenten in de De portefeuillehouder financiën.
Provincie Drenthe zijn aandeelhouder. vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Rendo holding Aandeelhouder. Daarnaast hebben wij met de Diverse gemeenten in Drenthe en Overijssel. De burgemeester vertegenwoordigt onze
groep kleine aandeelhouders tezamen het gemeente in de AVA.
recht een voordracht te doen tot benoeming
van één lid in de Raad van Commissarissen
van de N.V. Rendo Holding.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Aandeelhouder. Het rijk, de provincies en nagenoeg alle De burgemeester vertegenwoordigt onze
(BNG) Nederlandse gemeenten. gemeente in de AVA.
Glasvezel Zuidenveld B.V. Aandeelhouder. Stichting Glasvezel Zuidenveld en N.V. RENDO De portefeuillehouder financiën
Holding. vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
Deelnemingen verkoop aandelen Essent
Enexis Holding N.V. Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
gemeente in de AVA.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
B.V.(50% belang EPZ) gemeente in de AVA.
CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
Staat Vennootschap B.V.) gemeente in de AVA.
3. Overige verbonden partijen
Regionaal Overslag Centrum (ROC) Een van de partijen bij een De gemeente Coevorden en de raden van Een lid van het college en een ambtelijke
samenwerkingsovereenkomst. bestuur van de partners in de projectcoördinator vertegenwoordigen de
Aannemerscombinatie CROCC. de gemeente in de stuurgroep ROC.