Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

Eind 2021 wordt de Transitievisie Warmte aan de gemeenteraad voorgelegd. Afhankelijk van besluitvorming over de Transitievisie wordt vanaf 2022 verkend op welke wijze en met welke gebieden Wijkuitvoeringsplannen kunnen worden opgesteld om de transitie vorm te geven. Hierbij wordt, conform de vastgestelde Regionale Energiestrategie, uitgegaan van de mogelijkheid om als pandeigenaren keuzes te maken tussen de te nemen maatregelen en in de fasering. Het verkennen en opstellen wordt gefaseerd om eerst ervaring op te doen en deze ervaringen vervolgens in meer gebieden toe te passen. Het verkennen, opstellen en uitvoeren van de plannen vraagt capaciteit in de organisatie. Door eerst te starten met de verkenning en waar passend uitvoering in een beperkt aantal gebieden wordt duidelijk hoeveel en welke capaciteit in de toekomst nodig is.

Portefeuillehouder

J. Huizing