Planning
Startdatum: 31-03-2022

Omschrijving (toelichting)

Er gebeurt momenteel veel op het gebied van de schuldhulpverlening. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen op de voet. Het kabinet wil zich, net als wij, inzetten om armoede en problematische schulden tegen te gaan. Een belangrijk onderdeel daarvan is het opzetten van een Waarborgfonds om problematische schulden sneller af te kunnen wikkelen in de vorm van het verstrekken van een saneringskrediet. Met saneringskredieten ontvangen de schuldeisers van de kredietbank in een keer het bedrag dat in een schuldregeling is afgesproken, tegen finale kwijting van de restschuld.

Het Waarborgfonds wordt een fonds met een revolverend karakter waarmee financiele risico's kunnen worden afgedekt. De overkoepelende partijen die hiermee bezig zijn, hebben de intentie om begin 2022 het Waarborgfonds operationeel te maken.

Zodra hier meer duidelijkheid over is, brengen we de gevolgen voor onze werkwijze in beeld en passen waar nodig de uitvoering hierop aan. Wij zullen ook de andere opties tot het verstrekken van saneringskredieten meenemen in ons onderzoek. Denkt u hierbij aan het zelf worden van een kredietbank of de kredietverstrekking uitbesteden aan een andere kredietbank.

De raad heeft deze behoefte uitgesproken in motie 2020-17 – herstructurering schulden.

Portefeuillehouder

J. Brink