Omschrijving (toelichting)

In 2022 wordt het VTH beleid herzien. Deze herziening is onder ander nodig om aan te sluiten bij de Omgevingswet. Het VTH beleidsinstrument, de zogenoemde Big 8, wordt verankerd in onze inrichting. Hiervoor is het van belang dat we onze basis op orde brengen en achterstanden wegwerken (informatie en systemen). De inrichting wordt zodanig dat we in staat zijn om de cadans van de P&C cyclus te volgen. Daarnaast zijn we in staat om te rapporteren op behaalde resultaten (outcome wat hebben we bijgedragen aan de gestelde doelen) en voldoen we aan de eisen van het IBT (Inter Bestuurlijk Toezicht). 

Met een gewijzigde en aangepaste inrichting en informatiepositie zijn we in staat om efficiency winst te behalen en met een verbeterde informatievoorziening kunnen we voldoen aan de eisen voor het DSO (digitale stelsel omgevingswet). Daarnaast draagt een verbeterde informatiepositie bij aan onze digitale dienstverlening.