Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

Om zoveel mogelijk te zorgen dat jeugdigen zichzelf in hun eigen omgeving redden, zetten we als gemeente in op een verdere versterking van het voorveld jeugd en de verbinding met het onderwijs zoals benoemd in de motie onderwijs-jeugdhulp (motie 2020-14). Jeugdigen kunnen ook in 2022 laagdrempelig gebruik maken van de jeugdgezondheidszorg, school, sport, jongerenwerkers, buurtsportcoaches en praktijkondersteuners jeugd bij de huisartsen. Ook met de inzet van de preventief jeugdwerkers binnen de zorgstructuur van het onderwijs willen we signalen zo vroeg mogelijk zien om zwaardere problemen – en daarmee ook duurdere jeugdhulp - te voorkomen.