Planning
Startdatum: 01-08-2019
Einddatum: 31-12-2023

Omschrijving (toelichting)

Na de voorbereidingen voor het programma, die startten in 2019, is met het vaststellen van het programmacontract en het uitvoeringsplan eind 2020 daadwerkelijk een intensieve aanpak in gang gezet om samen met eigenaren en ondernemers te onderzoeken op welke wijze we de kwaliteit van de verblijfsaccommodaties in onze gemeenten kunnen verbeteren en ontwikkelen. Het programma is gericht op de vitalisering van vakantieparken. Toerisme draagt bij aan de leefbaarheid in onze stad en dorpen, aan de werkgelegenheid en aan onze inkomsten. Met het programma bestrijden we tegelijkertijd de ontstane (illegale) bewoning met mogelijk bijkomende ongewenste sociaal maatschappelijke problemen. Recreëren en wonen op één park is niet wenselijk. Het is de opzet om met betrokkenheid van zowel eigenaren van vakantiehuisjes, ondernemers en omwonenden en passend bij capaciteit en aanwezige kennis in de gemeentelijke organisatie elk jaar met een paar parken in gesprek te gaan over hun toekomst. Er is aandacht voor de lokale situatie en er vindt zorgvuldige belangenafweging plaats van individuele belangen van eigenaren en inwoners en van het gezamenlijk belang van de samenleving nu en later. We maken een plan per park, Uitgangspunt is het behoud van recreatie en zo mogelijk versterking van het toerisme in Coevorden. 

In 2022 gaan we verder met  de ontwikkeling van de eerste vijf gekozen parken, gelegen rond het meer bij Erm en bij De Kiel. Wanneer twee parken in 2021 zich positief uitspreken over een transformatie naar een woonpark, krijgt dit in 2022 invulling. We onderzoeken op welke wijze we samen met betrokkenen invulling kunnen geven aan de geschetste recreatieve potentie van het gebied rondom het meer bij Erm. Tenslotte zoeken we alvast contact met een aantal andere parken om een beeld te krijgen van de wensen die er leven over de toekomst van het recreatiepark. Dit is dan vooral nog een verkenning. De daadwerkelijke start van het maken van een plan per park volgt dan in 2023 of 2024. Dat geldt ook voor de parken die gepland stonden voor 2022 voor het maken van een plan per park. De eerder gemaakte planning breiden we met een jaar uit. Daarmee ontstaat ruimte voor meer tijd voor het ontwikkelen van de toekomstplannen. In de praktijk blijkt namelijk dat het tijd kost om met alle betrokkenen in gesprek te komen en ook dat we meer tijd moeten nemen voor de informatievoorziening en de ontwikkeling van plannen. Veel eigenaren zijn door de week niet bereikbaar of beschikbaar. De verwachting is ook dat wanneer we met enkele parken een plan gemaakt hebben we daarna met deze ervaring bij andere parken met een goede voorbereiding sneller stappen kunnen maken.

Portefeuillehouder

S. Stegen