Omschrijving (toelichting)

Samen met ondernemend coevorden wordt onderzocht of een ondernemershuis in de gemeente haalbaar is. Als verzamelplaats waar startende ondernemers kennis en ervaringen kunnen verzamelen en uitwisselen. Momenteel werken wij samen met Growing Emmen om al in deze behoefte te voorzien, startende ondernemers krijgen een werkplek aangeboden op locatie bij Growing Emmen. Gezien het aantal aanmeldingen van Coevorder ondernemers zijn wij overtuigd van de toegevoegde waarde. Een ander initiatief is het verzorgen van een ondernemersschool waar inwoners de basiskennis van ondernemen kunnen leren. Samen met de provincie en Dutch TechZone is de regiodatabank Numberz opgezet, hier kan iedereen eenvoudig inzicht krijgen op het gebied van ondernemers, onderwijs en innovatie. In 2022 worden de mogelijkheden verder uitgebreid en wordt de interactiviteit vergroot.

Portefeuillehouder

S. Stegen