Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

We streven naar effectieve en efficiënte zorg en ondersteuning waarmee we de eigen kracht van ouders en jeugdigen versterken.

Om de kwetsbaarheid van jeugdigen en gezinnen te verminderen en het versterken van de veiligheidsketen zetten we ons vanuit het actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ in om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te hebben én het duurzaam oplossen van de geweldsproblematiek. Initiatieven als de zorgmakelaars voor de samenwerking met de gecertificeerde instellingen blijven we inzetten.

Portefeuillehouder

J. Brink