Omschrijving (toelichting)

Op 7 december 2021 wordt de woonvisie 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Aan deze woonvisie is tevens een uitvoeringsagenda gekoppeld.

Portefeuillehouder

S. Stegen