Planning
Startdatum: 01-01-2022
Einddatum: 31-07-2023

Omschrijving (toelichting)

In 2022 zullen we middels de NPO (Nationaal Programma Onderwijs)-middelen, die beschikbaar gesteld zijn aan de gemeente om onderwijsvertragingen in te halen, die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie, maatregelen nemen in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen. Hiervoor zal er overleg zijn met schoolbesturen en kinderopvangorganisatie(s).

Portefeuillehouder

J. Huizing