Omschrijving (toelichting)

Beschikbare percelen op de bedrijventerreinen in de gemeente Coevorden nemen af, bestaande bedrijventerreinen verouderen. Om bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig te houden en ruimte te bieden voor bedrijfsverplaatsingen of nieuw vestigers worden een aantal initiatieven opgestart.
In Dutch TechZone verband gaan we onderzoek doen naar de mogelijkheden van een regionaal bedrijventerrein, Coevorden zal hierin de voortrekkersrol nemen. Ook gaan we onderzoek doen naar de mogelijkheden voor nieuwe lokale bedrijventerreinen. Voor het toekomstbestendig houden van de bestaande bedrijven zijn initiatieven gestart voor revitalisering, klimaatadaptie en (digitale) bereikbaarheid. Deze initiatieven lopen parallel met provinciale initiatieven waarmee nauw wordt samengewerkt.

Portefeuillehouder

S. Stegen