Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

Om de tekorten Wmo terug te dringen, wordt het Wmo beleid geactualiseerd en herijkt waarbij we de mogelijkheden onderzoeken om drempels te verhogen en/of criteria aan te passen en de omvang van een voorziening aan te passen gaan benutten. Hiervoor worden voorstellen nader uitgewerkt die aan de raad worden voorgelegd.

Portefeuillehouder

J. Brink