Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

Om de tekorten jeugd terug te dringen, moeten we focus aanbrengen. Deze focus richt zich met name op het sturen op uitstroom en afschalen van zorg van jeugdigen. Ook het zorgen dat de toestroom niet groter wordt, krijgt hierbij aandacht. Vanuit verschillende disciplines binnen het sociaal domein, komt er een actieplan om inhoud te geven op de snellere uitstroom en afschalen van de zorg. 

De maatregelen worden een onderdeel van het nieuwe jeugd(zorg)beleid.

De taakstelling zoals deze voor het sociaal domein is geformuleerd, is als volgt. 

Taakstelling sociaal domein

De grootste tekorten zijn op Jeugd en Wmo. Daar zijn in 2021 trajecten gestart om het beleid en de uitvoering effectiever en efficiënter te kunnen inzetten met als doel om een besparing te realiseren. Het eerste structurele deel van de besparing is in 2021 gerealiseerd. 

Portefeuillehouder

J. Brink