Omschrijving (toelichting)

De doelstelling van voorgaande jaren blijft ongewijzigd. Uit de onlangs gehouden enquête en de thema-avond met de raad komen een aantal zaken naar voren die om aanscherping vragen of om verheldering. De lijn blijft ongewijzigd, ondersteuning van groepen inwoners om de leefbaarheid en de sociale verbinding te bevorderen. Instrumenten zijn wijkbudget en projectsubsidie. Ook in 2022 zijn communicatie, representativiteit van de belangenorganisaties en draagvlak/betrokkenheid, rol vakjury een belangrijk punten van aandacht. Met MWC en in gesprek met inwoners proberen wij deze doelstellingen in te vullen.

Portefeuillehouder

R. Bergsma