Omschrijving (toelichting)

In de subsidieregel sluiten we samenwerking niet uit. We juichen samenwerking toe. We kennen op dit onderwerp ook geen bonus toe. In voorkomende gevallen proberen we wel de verbinding te leggen tussen dorpen met vergelijkbare problematiek/interesses. Echter op dit punt zien we ook dat veel dorpen en wijken toch nog vaak zelf de regie willen houden over een activiteit. In 2022 proberen wij de samenwerking wederom te stimuleren.

Portefeuillehouder

R. Bergsma