Omschrijving (toelichting)

In 2022 wordt de Regionale Energiestrategie uitgevoerd. Voor Coevorden betekent dat vooral inzet op het opwekken van energie door Zon op daken. De opgave voor ruim 40 MW aan windenergie en 100 ha aan zonneparken is al gerealiseerd of vergund. De werkzaamheden rond de Zonneroute A37 worden verder uitgevoerd. Ook wordt er ingezet op het waar mogelijk ondersteunen van lokale initiatieven. Er wordt een plan opgesteld om middelen die bij de provincie beschikbaar zijn gesteld vanwege onze inzet op windenergie vrij te maken voor inzet in de gemeente Coevorden.

Portefeuillehouder

J. Huizing