Planning
Einddatum: 31-12-2024

Omschrijving (toelichting)

Eind 2021 is de routekaart voor het behalen van de VANG-doelstellingen vastgesteld.  De doelstelling van maximaal 100 kg restafval per inwoner is geen einddoel, maar een richtpunt. Het is een tussendoel in de transitie naar een circulaire economie zonder afval. Om de doelstelling voor het restafval te kunnen halen zijn aanpassingen in het huidige systeem van inzameling nodig.  De maatregelen die daarvoor nodig zijn, worden ter vaststelling aangeboden. Dit betreft aanpassing van het oud papier en karton (OPK) inzamelsysteem, de milieustraten en afzonderlijke  luier- en incontinentiemateriaal inzameling . 

Portefeuillehouder

J. Huizing