Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

In 2022 zetten we met het programma Kansrijk opgroeien verder in op het herkennen van (intergenerationele) armoedeproblematiek en waar nodig anders handelen. Dit doen we samen met inwoners, ervaringsdeskundigen en de partners in het programma.

Activiteiten als Kansrijke start, pilot gezinscoaches en pilot vroegsignalering problematische schulden vallen onder de regie van het programma. Ook partners organiseren activiteiten, zoals de Bieb op de brede school, Fablab, Petje af, praktijkklas basisschool. Hierbij wordt gemonitord wat in het contact en in het motiveren en stimuleren van kinderen en ouders werkende factoren zijn.

Portefeuillehouder

J. Brink