Planning
Startdatum: 07-02-2022
Einddatum: 16-12-2022

Omschrijving (toelichting)

Om verschillende doelgroepen beter op de woningmarkt te kunnen huisvesten maken we zogenaamde prestatieafspraken over de huursector met de woningcorporaties in onze gemeente. Als gevolg van de nieuwe woonvisie gaan we in 2022 samen met Domesta, Woonservice en de huurdersverenigingen hernieuwde afspraken maken op verschillende thema's als wonen en zorg, duurzaamheid, betaalbaarheid en bijzondere doelgroepen en alternatieve woonvormen.

Portefeuillehouder

S. Stegen