Planning
Einddatum: 15-09-2022

Omschrijving (toelichting)

Financiële problemen vormen vaak een basis voor meervoudige problematiek. Om deze reden is onze ondersteuning vooral gericht op het zoveel mogelijk wegnemen van stress bij inwoners die leven in armoede en/of met schulden, het voorkomen van problematische schulden en het terugdringen van problematische schulden. Vanaf 1 januari 2021 is de wetswijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Vroegsignalering is daarmee een wettelijke taak van de gemeente. Maandelijks krijgen wij signalen van achterstanden van huur, gas, water, warme licht en zorgverzekering. Met een pilot wordt onderzocht hoe de aanpak van de vroegsignalering van problematische schulden kan worden versterkt, waarbij wordt nagegaan hoe dit structureel geborgd kan worden om een duurzame verandering te bereiken.

Portefeuillehouder

J. Brink