Omschrijving (toelichting)

Met de pilot Omgevingsplan Binnenstad worden de volgende doelen nagestreefd:

1. Het biedt het nieuwe planologisch-juridische kader voor de ontwikkelingen in de binnenstad;

2. Het biedt de mogelijkheid om ervaringen op te doen met dit nieuwe instrument, zodat we goed voorbereid de stap naar het gemeentebrede omgevingsplan kunnen zetten.

Portefeuillehouder

J. Huizing