Omschrijving (toelichting)

Er vindt overleg plaats over het indienen van een nieuw, tweede subsidieverzoek met Duurzaam Dalen voor de Proeftuin AardgasVrije Wijken. Als dit wordt toegekend start de uitvoering hiervan in 2022. Als dit niet wordt toegekend, wordt afgestemd over een alternatief plan. Of dit mogelijk is hangt af van de beschikbare capaciteit en middelen.

Portefeuillehouder

J. Huizing