Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

In de pilot gezinscoaches worden 7 gezinnen begeleidt. Vanuit deze pilot wordt op basis van de leerervaringen gewerkt aan het opstellen van een methodiekontwikkeling. De financiering vanuit de Regiodeal loopt nog tot en met 2022. Daarom zetten we dit jaar in op het borgen van de werkzame methodes bij het doorbreken van mechanismes achter intergenerationele armoede. 

Portefeuillehouder

J. Brink