Omschrijving (toelichting)

De ingezette samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid, door gerichte focus vanuit Dutch TechZone en regiodeal Zuid en Oost Drenthe heeft geleid tot een aantal mooie resultaten. Het Fablab Coevorden laat, ondanks een vertraagde start vanwege corona, mooie dingen zien. De workshops voor kinderen zijn veelal volgeboekt. Actief voor werk en cluster Economie trekken hier samen op om ook de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren om ervaringen op te doen in het Fablab. Verdere samenwerking tussen de drie O’s door onder andere de aanpak van laaggeletterdheid en het gezamenlijk organiseren van de open bedrijvendagen. Door corona kon de open bedrijvendag in 2020 helaas niet doorgaan. In november 2021 heeft er weer een open bedrijvendag plaatsgevonden, uiteraard met in achtneming van de dan geldende coronaregels.

Portefeuillehouder

S. Stegen