Omschrijving (toelichting)

Wij blijven werken aan onze dienstverlening richting ondernemers. We zorgen dat het relatiemanagement op orde is en voorzien ondernemers zo snel en goed mogelijk van antwoord. We maken hierbij gebruik van de resultaten van de ondernemerspeiling 2020 en feedback die we horen in gesprekken met ondernemers. In 2022 wordt het voor ondernemers digitaal gemakkelijker en aantrekkelijker om met ons in contact te komen. We zetten actief in op onze social media kanalen en werken aan een CRM systeem om onze ondernemers goed te kunnen bereiken.

Portefeuillehouder

S. Stegen