Omschrijving (toelichting)

De omgevingsvisie is het integrale beleidsdocument voor de fysieke leefomgeving. Het jaar 2021 is gebruikt voor het inhoudelijke werk, communicatie en participatie. In 2022 zullen de formele stappen worden gezet (besluitvorming en inspraak) die nodig zijn om tot vaststelling van dit document te komen.

Portefeuillehouder

J. Huizing