Planning
Startdatum: 01-01-2022

Omschrijving (toelichting)

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet inburgering in werking. Het is de bedoeling dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk aan de Nederlandse samenleving kunnen deelnemen. Omdat betaald werk niet direct voor iedereen realistisch is, kan hun deelname andere vormen aannemen. Met deze wet krijgen wij als gemeente de regie op inburgering. Momenteel zijn wij druk bezig om tot een goede implementatie te komen.

Wel houden wij rekening met een uitloop van de voorbereidingen naar het eerste kwartaal van 2022. Het jaar 2022 staat vooral in het teken van implementeren, monitoren en evalueren. U kunt hierbij denken aan de verschillende leerroutes, de duale trajecten en de financiële ontzorging.

Portefeuillehouder

J. Brink