Omschrijving (toelichting)

De afgelopen vier jaar is door Dutch TechZone, voorheen vierkant voor werk, hard gewerkt aan de naamsbekendheid van de regio en het beoogde doel bekend staan als de regio voor excellent vakmanschap. De samenwerkingsovereenkomst tussen de vier gemeenten Hardenberg, Hoogeveen, Emmen en Coevorden heeft …. 2021 als einddatum. Het afgelopen jaar is gekeken wat Dutch TechZone heeft opgeleverd maar nog belangrijker hoe de samenwerking kan worden voortgezet en hoe hieraan invulling kan worden geleverd. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen uit de evaluatie die zijn meegenomen in de strategische visie van Dutch TechZone. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal lopen van 1 januari 2022 tot 1 januari 2026. Het doel in 2030 dat de DTZ regio internationaal bekend staat als technische hotspot en excellent vakmanschap is onveranderd. Alleen de omgeving is veranderd, van hogere werkloosheid naar nu arbeidskrapte, meer aandacht voor circulariteit en impact ondernemen. De strategische visie geeft richting om hier invulling aan te geven. De financiële bijdrage van 1 euro per inwoner is ongewijzigd, Dutch TechZone zet in op het verbinden van de verschillende regionale, landelijke en internationale initiatieven, leden van het programmateam en medewerkers van het programmabureau nemen hier een actieve rol. Verder is Dutch TechZone betrokken bij oa het programma Skills4Future en uitvoering geven aan de pijler werk van de regiodeal.

Portefeuillehouder

S. Stegen