Planning
Startdatum: 01-01-2020
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

Om financieel gezond te blijven is het belangrijk om te weten hoe we er gedurende het jaar financieel voor staan. Door het monitoren van financiële ratio's houden wij zicht op de ontwikkeling van onze financiële positie. De financiële kengetallen zijn gerelateerd aan de balans en maken wij jaarlijks op bij de jaarrekening. Wij monitoren dan het verloop van deze kengetallen. Gedurende het jaar berekenen wij bij omvangrijke projectvoorstellen, waarbij een beroep wordt gedaan op de algemene reserve, wat de impact van de voorstellen is op de solvabiliteit.

Portefeuillehouder

S. Stegen