Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

In 2022 wordt het nieuwe gemeentelijke Mobiliteitsplan vastgesteld. Voor het plan wordt gebruik gemaakt van verschillende (landelijke en regionale) bouwstenen op het gebied van onder andere duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, fiets en openbaar vervoer.  In het participatieproces is gebruik gemaakt van de kennis van bewoners en dorpen(sbelangen).   Aan de hand van het plan worden de volgorde van uit te voeren maatregelen bepaald. Totdat het nieuwe plan er ligt gaan we vooral door met de al aangekondigde activiteiten. 

Wij gaan in het gebied tussen Wachtum en Oosterhesselen de al aangekondigde 60 km/u zone instellen. Hierbij wordt aangesloten op bestaande projecten en ontwikkelen in de gebieden, zoals in Oosterhesselen.

De Mepperstraat wordt heringericht en de kern Meppen wordt aangewezen als 30 km/u zone (gedeelte ten westen van de N854).

Met de provincie Drenthe en de dorpen Sleen en Erm wordt het proces gestart om het weggedeelte van de N376 tussen Sleen en de N34 verder in te richten. 
Met het OV-bureau Groningen-Drenthe wordt een nader onderzoek uitgevoerd naar de busverbindingen in zuidwest Coevorden, het betreft de lijnen 33 (Coevorden-Hoogeveen) en 129 (Coevorden-Dedemsvaart). 
Op de HUB Zweeloo worden, in afstemming met de omgeving, maatregelen in het kader van de ketenmobiliteit uitgevoerd.
Gedragen wensen vanuit de samenleving op het gebied van een betere leefomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van parkeren, verkeersveiligheid, fiets, toegankelijkheid worden in het kader van het budget voor dorp- en wijkinitiatieven beoordeeld.
Op basis van het opgestelde plan zullen wij uitvoering geven aan de vervanging van de twee VRI 's (verkeersregelinstallaties) Dalerallee en Europaweg) in Coevorden.

In 2022 wordt de Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO), locatie Spoorbaan opgeheven. 
Met de provincie Drenthe als regiehouder wordt samen met betrokken partners opgetrokken in het project spoorverbinding Nedersaksenlijn. In het project Rheine-Nordhorn-Coevorden-(Emmen), reactivering spoorlijn Neuenhaus-Coevorden voor reizigersvervoer blijven we actief betrokken. Het onderzoek voor een spoorverbinding tussen Coevorden en Hoogeveen wordt gestart.

De activiteiten vanuit het programma Verkeerseducatie worden uitgevoerd. Gewerkt wordt aan het realiseren van herkenbare schoolomgevingen. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat mobiliteit anders, slimmer en duurzamer moet. Hierbij moet goed gekeken worden naar welke mobiliteitsmaatregelen een positief effect hebben op het klimaat. Te denken valt aan maatregelen rondom Zero Emissie, (elektrische) deelauto's, laadpalen en ons eigen wagenpark. Deze maatregelen dienen opgenomen te worden in een RMP Drenthe, een regionaal mobiliteitsplan. Dit plan wordt begin 2022 vastgesteld. De uitvoering van het RMP vraagt capaciteit en middelen.

Portefeuillehouder

J. Huizing