Omschrijving (toelichting)

Na afronding van fase 1 (renovatie velden, LED veldverlichting en toegankelijkheid) zal fase 2 (o.a beregeningsinstallaties en enkele prioriteiten per vereniging) uitgevoerd worden. De beschikkingen voor fase 2 zijn begin juli 2021 aan de verenigingen verstuurd. De verenigingen ronden  eind 2022 de investeringen af, waarbij zij voor de uitvoering wel nog afhankelijk zijn van aannemers.

Portefeuillehouder

J. Brink