Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

In het kader van de klimaatadaptatie is de stresstest uitgevoerd in samenwerking met de partners van het Samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen. Door corona is de ambitie om de dialoog met de bewoners en bedrijven  in 2021 te voeren uitgesteld. Dit wordt in 2022 opgepakt. Inmiddels zijn een aantal knelpunten in het kader van klimaatadaptatie reeds opgenomen in het nog vast te stellen verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP).

Portefeuillehouder

J. Huizing