Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

We zetten onder de vlag van het landelijk actieprogramma 'Kansrijke Start' in samenwerking met ‘Goede Start’ vanuit Kans voor de Veenkoloniën, in op een betere samenwerking tussen verloskundigen, de jeugdgezondheidszorg en de gemeentelijke signalerende netwerkoverleggen waarbij diverse partners uit het veld zijn aangesloten. Zo moeten signalen over zorgelijke gezinssituaties sneller op de juiste plek terecht komen en kan er zo vroeg mogelijk hulp geboden worden.

Er is een activiteit in voorbereiding om de mediawijsheid onder jonge ouders te vergroten.

Portefeuillehouder

J. Brink