Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

Met Kansen 4 Kinderen 'Versterken gewone leven' wordt op een aantal scholen in het primair onderwijs nagegaan wat nodig is om kinderen meer kansen te geven. De kansencoach wordt in 2022 op 5 basisscholen verder voortgezet om te komen tot meer kansen voor kinderen.

Hier ligt ook een relatie met de inzet op basis van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs. We gaan de huidige zorgstructuren binnen het onderwijs versterken, meer samenwerking tussen deze partijen zien wij als grote meerwaarde en in het belang van onze jeugdigen.