Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

De projectgroep Werken Beweegt is in 2021 gestart met een herijking van ons werkconcept Werken Beweegt. Dit met als doel dat ons werkconcept onze dienstverlening en beleidsvorming optimaal ondersteunt én om een aantrekkelijk werkgever te blijven, nu en in de toekomst. Eind 2021 zijn de resultaten van deze herijking bekend. Indien noodzakelijk worden aanpassingen aan onze werkomgeving die voortkomen uit deze herijking in 2022 uitgevoerd waarbij duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt is.

Portefeuillehouder

R. Bergsma