Planning
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

De samenwerking tussen de gemeente en andere partners is zo ingericht dat inwoners met een ondersteuningsvraag zo min mogelijk hun verhaal hoeven doen. Een van onze leidende principes is het bieden van integrale ondersteuning, dit vergt een goede en effectieve afstemming, zowel intern als met onze partners. Een van deze partners is MWC, met hen gaan we onder andere in gesprek over het tijdig weer afschalen van zorg. Ook dit is een vorm van preventie en voorkomen.

Het afschalen van zorg is binnen jeugd een belangrijk thema. Met name bij zorgaanbieders is het belangrijk dat kinderen zo snel mogelijk weer terug kunnen naar de juiste hulp; zo licht als kan en zo zwaar als nodig is. Wij zijn al met jeugdzorgaanbieders in gesprek, maar de focus van deze gesprekken voor de aankomende jaren ligt op het terugdringen van de tekorten door het bieden van de juiste hulp. Dit kost tijd, maar wij gaan ervan uit dat hier een kostenbesparing mogelijk is.

Portefeuillehouder

J. Brink