Omschrijving (toelichting)

Om tot een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) te komen is een plan van aanpak opgesteld en vastgesteld. Mede in samenspraak met de nieuwe burgemeester en de beperkte beschikbare capaciteit zal de start en het tempo van uitvoeren worden bepaald. 

Portefeuillehouder

R. Bergsma