Planning
Startdatum: 01-01-2019
Einddatum: 31-12-2034

Omschrijving (toelichting)

Sinds 2019 werken we aan het realiseren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De uitvoering hiervan vindt in de komende jaren plaats in verschillende fasen. Er wordt uitvoering gegeven aan zowel het IHP voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. In 2022 vindt besluitvorming plaats over de huisvesting (nieuwbouw) van de scholen in Schoonoord, waarbij goede mogelijkheden zijn voor het realiseren van uiteindelijk een brede MFA waarin ook wordt voorzien in huisvesting voor ontmoeting en sport.  Afhankelijk van besluitvorming over de gewenste locatie van De Nieuwe Veste zal de verdere planvorming voor nieuwbouw worden uitgewerkt.

Portefeuillehouder

J. Huizing