Planning
Startdatum: 01-04-2021
Einddatum: 30-09-2022

Omschrijving (toelichting)

We richten de werkprocessen in op basis van de vereisten van de omgevingswet. Deze eisen zijn in verschillende opzichten anders dan onder de Wabo: andere termijnen, (op onderdelen) andere aspecten waarop getoetst wordt, betere afstemming met onze ketenpartners, andere instrumenten etc. De werkprocessen zijn belangrijk onderdeel voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), naast een goede digitale ontsluiting van perceelsgebonden geldende regelingen. Dit moment wordt tevens aangegrepen om verschillende verbeterpunten in met name onze huidige informatiepositie aan te pakken. Bij de inrichting hiervan wordt actief samengewerkt met de gemeente Borger-Odoorn en de RUD. De activiteit is gericht op het tijdig gereed hebben voor de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Zodat er een periode is waarin ervaringen kunnen worden opgedaan voordat we formeel "live" gaan.

Portefeuillehouder

J. Huizing