Planning
Startdatum: 01-06-2020
Einddatum: 01-06-2022

Omschrijving (toelichting)

In 2022 gaan we door met de ingezette kwaliteitsslag. We gaan geen nieuwe ontwikkelingen inzetten. De afgelopen drie jaren zijn er verschillende nieuwe wetgevingen ingevoerd. We hebben ingezet op taalontwikkeling, doorgaande leerlijnen en laagtaalvaardige ouders. In 2022 willen we alle wijzigingen van de afgelopen jaren doorontwikkelen in alle organisaties. Dus inzet op taalontwikkeling, gebruik van een kindvolgsysteem, warme overdracht. En we blijven ouders betrekken bij de taalontwikkeling. Ook in 2021 heeft Coronacrisis een effect heeft gehad op de voortgang van de implementatie van de nieuwe wetgeving en daaraan gekoppelde inhoudelijke kwaliteitsslag. In 2021 is het proces vertraagd door het voortduren van de coronapandemie. In 2022 zullen verdere stappen gemaakt. De doorontwikkeling van de wijzigingen binnen de organisaties door de nieuwe wetgeving (2020) zal ook in 2022 voortduren.

Portefeuillehouder

J. Huizing