Planning
Startdatum: 01-01-2022
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) is de opvolger van Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om overheden meer transparant te maken en deze wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en toegankelijk wordt. Het grootste verschil met de huidige Wob is dat de Woo ons ook verplicht om bepaalde informatie actief openbaar te maken. Actief openbaar maken kan alleen als de informatiehuishouding op orde is. Dit betekent dat wij inzichtelijk moeten hebben wat wij allemaal actief openbaar moeten maken. Daarnaast zijn wij aan het onderzoeken of wij de elektronische bewaaromgeving waar wij bij zijn aangesloten hiervoor kunnen gebruiken én hoe wij de stukken het beste kunnen anonimiseren. De Woo treedt naar alle waarschijnlijkheid 1 januari 2022 in werking.

Portefeuillehouder

R. Bergsma