Omschrijving (toelichting)

De doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar alle gemeenten in Nederland vindt plaats per 1 januari 2022. De bijbehorende financiële middelen komen per 1 januari 2023 beschikbaar. Om dit proces in goede banen te begeleiden is er in BOCE verband een projectgroep actief. De resultaten van dit project zijn dat er in 2022 een door de raad vastgestelde Regiovisie moet liggen en een convenant waarin de afspraken op hoofdlijnen zijn opgenomen. Ook moeten de financiële afspraken in BOCE verband worden vastgesteld.

Portefeuillehouder

J. Brink